ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Města a urbanismus Úspěch společnosti Skanska: Jeden z jejích bytových domů získal certifikaci BREEAM

Úspěch společnosti Skanska: Jeden z jejích bytových domů získal certifikaci BREEAM

Úspěch společnosti Skanska: Jeden z jejích bytových domů získal certifikaci BREEAM
25. 2. 2019 / Autor: Skanska Reality Popisek: Botanica

Bytový dům Botanica K (1,2) společnosti Skanska získal jako vůbec první v ČR mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM na úrovni Excellent. Projekt také jako první představil systém pro hospodaření s takzvanou šedou vodou, který recykluje použitou vodu z umyvadel, van a sprch a využívá ji pro splachování toalet. Botanica K (1,2) tak díky řadě ojedinělých stavebních řešení tvoří špičku trvale udržitelných staveb rezidenčního developmentu v ČR.

Bytový dům Botanica K (1,2) s certifikací BREEAM je vůbec první rezidenční projekt na českém trhu, který získal finální certifikát BREEAM v segmentu rezidenčních budov, a to na úrovni Excellent. BREEAM  (Buildings Research Establishment Environmental Assessment Method) je původně britská a dnes již mezinárodně uznávaná certifikace, která posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje, tedy nejen z pohledu environmentálního, ale i sociálního a ekonomického.

Kdy certifikace probíhá

Certifikace probíhá v různých fázích přípravy i samotné realizace projektu a hodnotí způsob řízení stavby, úspory energie, hospodaření s vodou, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelné pohody), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady a mnoho dalšího. Po dokončení stavby proběhne kontrola a teprve po ní se vydává certifikát.

„Skanska je průkopnicí developmentu certifikovaných kancelářských budov v České republice. Chceme trvale udržitelné stavění přenést také do rezidenčního developmentu a pilotním projektem byla právě Botanica K (1,2). Jsme první, kdo svůj rezidenční developerský projekt úspěšně certifikoval. Celý proces byl velmi náročný, protože kladl vysoké nároky nejen na nás, ale také na naše dodavatele. Za úspěchem stojí naše vize, pevné přesvědčení projektového týmu a vstřícnost všech našich partnerů,“ řekl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Efektivní způsob sdílení

„Během přípravy a realizace projektu Botanica K (1,2) jsme využili znalosti a zkušenosti z předcházející práce při výstavbě certifikovaných budov. Právě efektivní způsob sdílení a předávání nejen znalostí, ale i konkrétních požadavků všem zúčastněným stranám, je velmi důležitou součástí procesu certifikace. Díky úzké interní spolupráci a spolupráci s celým dodavatelským řetězcem i osobami odpovědnými za certifikaci, se nám podařilo získat certifikát a především i nové zkušenosti do dalších stavebních projektů," říká Henrik Davidsson, ředitel úseku Operational Efficiency, Skanska a.s.

Zkušenosti společnosti Skanska z projektu Botanica K (1,2) budou využity i při realizaci dalších projektů ekologických budov v České republice. O certifikát BREEAM se bude ucházet například projekt Čertův vršek z dílny Skanska Reality, který také počítá s instalací systému pro hospodaření s šedou vodou.

Hlavní přínosy certifikace BREEAM k udržitelnému rozvoji na projektu Botanica K (1,2):

Ekonomické:

Úspora provozních nákladů: nižší poplatky za spotřebu vody a energií

Ekologické:

97,5 % stavebního odpadu bylo recyklováno a neskončilo na skládce

40% úspora pitné vody díky recyklaci šedé vody a instalaci úsporných armatur

28% úspora energie díky nízkoenergetickému standardu: důkladně zateplený obvodový plášť budovy, kvalitní okna a solární termické kolektory pro předehřev teplé vody, osvětlení ve společných prostorech domu je vybaveno energeticky úsporným LED zdrojem

Proveden výpočet vlivu stavby na životní prostředí během celého jejího životního cyklu (LCA - Life Cycle Assessment) a kalkulace nákladů během celého životního cyklu pro období 40 a 60 let (LCCLife Cycle Costing)

Společenské:

Parkové úpravy – výstavba přilehlého parku s dětským hřištěm a centrálním náměstíčkem

Optimální vnitřní dispozice

Ekologické aspekty projektu Botanica K (1,2): 

 Výpočet uhlíkové stopy

V rámci přípravy byla pro bytový dům Botanica K (1,2) provedena kalkulace předběžné uhlíkové stopy, která byla po dokončení výstavby porovnána s finální uhlíkovou stopou. Celkové zabudované emise projektu činí 3 684 t CO2e. (Na zabudované uhlíkové emise ve stavebních materiálech a dopravě materiálu připadlo 2 813,4 t CO2e, respektive 46,9 t CO2e, na emise ze staveniště 824 t CO2e, z toho na přepravu pracovníků 173,9 t CO2e.)

Data, potřebná k výpočtu uhlíkové stopy – transport zabudovaných materiálů a přeprava pracovníků, byla předávána pravidelně subdodavateli v rámci požadavků na odpovědnou výstavbu. Emise CO2 byly zkalkulovány i za spotřebu elektrické energie, která byla v průběhu stavby monitorována stejně jako spotřeba vody.

 Ekologicky odpovědné materiály

Veškeré dřevo použité během výstavby i dřevo zabudované pochází z legálního hospodaření a těžby. Pro výběr zabudovaných materiálů byla aplikována politika odpovědně získávaných materiálů, tedy byly voleny přednostně ty materiály, které pro svůj proces výroby deklarují odpovědný postup (certifikovaný EMS, ISO 14001).

Materiály používané pro lepení, těsnění, nátěry, podlahové krytiny nebo jiné dřevěné prvky byly kontrolovány z hlediska emisí a obsahu těkavých organických látek.

Po dokončení výstavby, před předáním bytů bylo provedeno měření formaldehydu a celkové koncentrace těkavých organických látek. Výsledek měření v referenčních místech ukázal, že naměřené hodnoty byly pro formaldehyd max. 17,4 (μg/m3) a pro TVOC max. 283 (μg/m3). Tyto hodnoty plní limity dané certifikací BREEAM .

red

Psali jsme také:

Profil: Skanska Reality

Kanál: Skanska Reality

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu