CZ
  • EN
Odebírat novinky
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti TV Architect s.r.o., se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ: 06410537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 35130 (jakožto správci) a jejím zaměstnancům, souhlas se shromážděním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to pro účely probíhající soutěže a dále pro účely zasílání obchodních sdělení – newsletteru, prostřednictvím elektronických prostředků, po dobu pěti let od poskytnutí těchto údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ). Poskytnuté údaje mohou být správcem použity pro statistické účely. Tento souhlas uděluji svobodně a vážně.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 11, 12 a 21 ZOOÚ i skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění shora uvedeného účelu a zpracovávat je výlučně v souladu s účelem, k němuž byly tyto osobní údaje shromážděny.

Kanály

Hledáte inspiraci na bydlení?

Chcete vědět, co se staví ve Vaší lokalitě a proč? TV Architect Vám přináší zpravodajství o plánování staveb a architektuře v ČR. Jsme kombinace online televizního kanálu, kterým proudí rozhovory s předními světovými i tuzemskými architekty a videa o nejzajímavějších projektech.
© 2019 TV Architect s.r.o. - Spojujeme svět architektury
Vytvořeno v Beneš & Michl