Odebírat novinky
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti TV Architect s.r.o., se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ: 06410537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 35130 (jakožto správci) a jejím zaměstnancům, souhlas se shromážděním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to pro účely probíhající soutěže a dále pro účely zasílání obchodních sdělení – newsletteru, prostřednictvím elektronických prostředků, po dobu pěti let od poskytnutí těchto údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ). Poskytnuté údaje mohou být správcem použity pro statistické účely. Tento souhlas uděluji svobodně a vážně.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 11, 12 a 21 ZOOÚ i skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění shora uvedeného účelu a zpracovávat je výlučně v souladu s účelem, k němuž byly tyto osobní údaje shromážděny.

Hledáte inspiraci pro bydlení?

Publikování nebo další šíření obsahu serveru TVarchitect.com je bez písemného souhlasu společnosti Living Media s.r.o. zakázáno.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
© 2020 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl