ODEBÍRAT NOVINKY
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti Living Media s.r.o., se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ: 06410537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 32396 (jakožto správci) a jejím zaměstnancům, souhlas se shromážděním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to pro účely zasílání obchodních sdělení – newsletteru - prostřednictvím elektronických prostředků a dále případně pro účely probíhající soutěže, po dobu deseti let od poskytnutí těchto údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ZOOÚ) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Poskytnuté údaje mohou být správcem použity pro statistické účely. Tento souhlas uděluji svobodně a vážně.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 11, 12 a 21 ZOOÚ a podle GDPR i skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění shora uvedeného účelu a zpracovávat je výlučně v souladu s účelem, k němuž byly tyto osobní údaje shromážděny.

Hledáte inspiraci pro bydlení?


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru TVarchitect.com je bez písemného souhlasu společnosti Living Media s.r.o. zakázáno.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
© 2021 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl