ODEBÍRAT NOVINKY
 

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Living Media s.r.o. IČ 06410537 se sídlem Jateční 862/32, 301 00 Plzeň (dále jen: „správce“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

3. Jako správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.

4. Služeb a aplikací zpracovatelů využíváme pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, ale jsou nezbytné k poskytování a zkvalitňování našich služeb.

5. Společně se všemi zpracovateli jsme povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s GDPR.

6. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

II.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv a jejich plnění, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

a) plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

b) splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm c) GDPR

c) náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

d) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

IV.
Seznam zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracováváme následující osobní údaje

a) na základě zákonného důvodu uvedeného v čl. III. Odst. 1 písm. a)

- Fakturační údaje, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, obrazové a zvukové záznamy, projevy osobní povahy

b) na základě zákonného důvodu uvedeného v čl. III. Odst. 1 písm. b)

-Fakturační údaje

c) na základě zákonného důvodu uvedeného v čl. III. Odst. 1 písm. c)

- Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

- Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče.

d) na základě zákonného důvodu uvedeného v čl. III. Odst. 1 písm. d)

- Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa

V.
Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje uchováváme:

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu)

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jako správce požádáme dotyčné osoby o prodloužení této doby na základě souhlasu a pokud souhlas nebude výslovně udělen, osobní údaje vymažeme.

VI.
Zabezpečení osobních údajů

1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k nim mají přístup pouze zaměstnanci a námi pověřené osoby.

VII.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

d) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

e) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

f) právo odovolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo mail správce

2. Pro uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte písemně na adresu sídla společnosti uvedenou v čl. I. těchto zásad, případně na mail info@living-media.cz

3. Pro ukončení odběru našich e-mailů stačí stisknout odhlašovací odkaz ve spodní části každého zaslaného e-mailu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“

Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu