ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Města a urbanismus Nový příměstský park ochrání Prahu před povodněmi

Nový příměstský park ochrání Prahu před povodněmi

Nový příměstský park ochrání Prahu před povodněmi
29. 4. 2023 / Autor: Štěpánka Šulanová

Soutok Berounky a Vltavy se promění v unikátní příměstský park. Lokalita bude sloužit nejen k rekreaci, ale také jako jeden z nástrojů snižování dopadů klimatické změny. Nyní už je jasná i budoucí podoba. Mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž totiž zná vítěze. Jak bude území o rozloze 300 krát větší než Václavské náměstí vypadat?

 

Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů. Území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a středočeské město Černošice. Nachází se zde také zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. 

Nový projekt upravuje krajinu tak, aby dokázala zadržovat maximum vody. Navrhuje také síť propojených parků, lávky pro kola, pěší i koně nebo nové návštěvnické centrum. 

Na prvním místě se umístil soutěžní tým složený ze tří ateliérů: katalánských krajinářů zaměřujících se na environmentální design EMF (ES-CAT), pražských architektů NORMA (CZ) a francouzského ateliéru PARETO (FR). Krajina bude upravena tak, aby zadržovala co nejvíce vody. Příměstský park tak ochrání Prahu před potenciální povodní. 

Vítězný návrh mě velmi potěšil, protože se v něm snoubí přístupy a opatření, které jsem si jako Praha vytyčili v klimatickém plánu. Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Návrh naplňuje cíle udržitelného rozvoje města, ke kterému se jako Praha hrdě hlásíme,“ komentuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí. 

 „Porota se jednomyslně shodla, že tento návrh je nejlepší v celé soutěži, označila ho jako inspirativní, vizionářský, ale zároveň i pragmatický. Návrh nabízí velmi jasnou strategii na mnoha úrovních. Master plan je detailní, odpovědný a pečlivě zpracovaný, zahrnuje další regionální aspekty. Jedná se o kompletní partituru, která ukazuje, jak postupně realizovat změny. Navíc porota oceňuje pečlivou práci na detailech, které přispívají k vlastní strategii, například navržené návštěvnické centrum. Autoři prokázali svou citlivost v návrhu projednání a argumentace, což bude v následujících krocích klíčové,“ shodli se porotci pod vedením krajinářského architekta Michaela Schwarze-Rodriana.

Mezinárodní porotě předsedal krajinářský architekt Michael Schwarze-Rodrian, dále v ní zasedli krajinářská architektka Maike van Stiphout, architekt Martin Rusina, koordinátorka projektů EUROPARC Teresa Pastor, teoretička architektury Jana Tichá, náměstkyně primátora hl. m. Prahy Jana Plamínková, zastupitelka MČ Praha-Zbraslav Zuzana Vejvodová, radní MČ Praha-Lipence Martin Vanko, ředitel investičního odboru Magistrátu hl. m. Prahy Petr Kalina.

Soutěžní návrhy si můžete prohlédnout od 27. dubna do 10. května v Bílém sále CAMPu. Výstavu doplní jednotlivé dílčí projekty, jako je předpolí Radotínské a Černošické lávky, obnova údolnice Berounky nebo nové bezpečné propojení historických center Zbraslavi a Radotína.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Jak se mění Praha – veřejná prostranství

To, jestli se ve městě cítíme dobře, zásadním způsobem souvisí s kvalitou jeho veřejného prostoru. Město a život v něm vnímáme a hodnotíme především podle charakteru ulic, náměstí, parků, nábřeží a dalších veřejně přístupných prostranství. Proto jsou klíčovým tématem pražského Metropolitního plánu také veřejná prostranství. Plán se soustředí na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost skrz zastavěná území i hezčí městské parky.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Jak se mění Praha - městské části

V Praze se po desítkách let začínají stavět nové městské čtvrti, které v budoucnu promění podobu hlavního města. Nejedná se ale rozhodně o projekty se stovkami bytů, plány jsou daleko větší, investoři se totiž zaměřili na přeměnu nevyužívaných lokalit, takzvaných brownfieldů. Jejich rozloha v desítkách až stovkách hektarů umožňuje stavět nové městské čtvrti s tisícovkami bytů a novými pracovními příležitostmi. Největší čtvrti vyrůstají na Žižkově, Smíchově či v Bubnech.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Trojská kotlina se změní k nepoznání, vznikne zde park i nová stezka

Jedno z největších rekreačních míst na území Prahy, to je Trojská kotlina, která nabízí Pražanům kýžený klid od rušných silnic a přeplněných náměstí. V následujících pěti letech by se měla tato lokalita významně proměnit. S tím souvisí i projekt Divoké Vltavy, který počítá s revitalizací vodního toku a rozšířením koryta. S plány se může veřejnost seznámit i na okružní stezce podél Vltavy.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Rohanský ostrov se opět stane ostrovem, navíc Prahu ochrání před povodněmi

Lokalita kolem levého břehu pražského meandru, známán jako Rohanský ostrov, projde postupnou proměnou. Jedná se o území velké 56 hektarů v těsné blízkosti Libně a Karlína. Budoucí podoba vzejde z mezinárodní soutěže, kterou právě vyhlašuje Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s Magistrátem hl. m. Prahy. V místech kdysi býval skutečný ostrov, který by nově měl vzniknout díky vytvoření nového ramena řeky. Cílem projektu je pak realizace přírodního parku na řece. Toto řešení nabídne příjemné propojení návštěvníků s řekou, a také bude chránit Pražany před povodněmi.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Hledá se budoucí podoba příměstského parku Soutok v Praze

Praha vyhlásila mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž na příměstský park na soutoku Berounky a Vltavy. Jedná se o území o rozloze přes 1000 hektarů. Mezinárodní soutěž o návrh příměstského parku má za cíl vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku.

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl