ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Města a urbanismus Chytré město jako vize lepšího a zdravějšího života

Chytré město jako vize lepšího a zdravějšího života

Chytré město jako vize lepšího a zdravějšího života
Autor: Wikimedia commons/ Continentaleurope Popisek: Smart city, Malta

V hlavním městě se uskutečnila konference Města budoucnosti z cyklu Smart city 2018. Jednotlivé prezentace prokázaly, že moderní stavebnictví se neobejde bez velmi úzké spolupráce mezi energetikou, dopravou a zejména informačními technologiemi.

Úvodní blok zahájil Peter Staněk, prognostik Ekonomického ústavu SAV v Bratislavě přednáškou Průmyslová revoluce a život ve Smart Cities, v níž prezentoval pohled na život jednotlivce i společnosti ve „Smart Cities“. Zdůraznil, že všechny aspekty jednotlivých „smart“ technologií vytvářejí propojený celek. Technologie umožní individuální produkci, která bude přizpůsobována na míru každému uživateli. Díky novým technologiím bude mít výroba všechny kognitivní funkce, její jednotlivé systémy díky své propojenosti dokážou reagovat na své okolí, samostatně jednat, rozhodovat.

Tyto procesy dále umožňují neustálé učení, zapamatování si, přizpůsobení se neustále se měnícím podmínkám okolí, schopnost pochopení informace a následné samostatné posuzování a řešení problémů. Všechny moderní technologie ale nevyřeší sociální potřeby člověka. Díky nim a s ohledem na výrazně prodlouženou dobu dožití bude mít člověk stále více volného času, který je nutné smysluplně využít. Zásadní význam pro jednotlivce bude mít nekončící celoživotní vzdělávání.

Historické vize měst buducnosti

Města budoucnosti představil Michal Postránecký, činný architekt, tvůrce SYNOPCITY a vedoucí Centra Města budoucnosti CIIRC ČVUT. Posluchači se měli možnost seznámit s historickými vizemi „měst budoucnosti“ v podobě představ architektů a urbanistů od začátku dvacátého století. Exkurze vizí řešení městské architektury, energetiky, dopravy nebo inteligentních interiérů pokračovala až k roku 2018, kdy bylo založeno CCF CIIRC. Prezentací zájemce provedlo digitální dvojče tvůrce, díky němuž se mohli přenést do života Smart Cities v roce 2038.

Energie chytrých budov a měst byla tématem Pavla Kudelky, ředitele společnosti Fenix. Koncept budov s bateriovými úložišti se schopností reagovat na potřeby distribuční sítě představil na budově Office centra v Jeseníku, která je již dvacet měsíců v provozu. Dům fungující jako aktivní prvek energetické soustavy získal řadu prestižních ocenění a jeho koncept slibuje zajímavou návratnost již při stávajících cenách úložišť, a má tedy velký potenciál pro budoucnost.

Rudolf Vacek, zástupce ředitele divize Real Estate finanční skupiny Penta Investments, prezentoval Přeměnu brownfields v Praze. Postupně byl představen dokončený projekt Florentinum, aktuálně realizovaný projekt Waltrovka a budoucí projekty Masarykovo nádraží a Nuselský pivovar.

Chytrá Praha

Druhý konferenční blok zahájil Vladimír Zadina, ředitel městské společnosti Operátor ICT Praha. V přednášce Praha – chytré město představil koncepci Smart Prague 2030, vycházející ze šesti strategických oblastí, kterými jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Lidé a město, Atraktivní turistika a Datová oblast.

Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB ČVUT, představil Budoucnost energetiky budov: trendy ve světě a v ČR. V úvodu přednášky seznámil s historií úspor energií v budovách na příkladu Německa a dále navázal seznámením s projektem Hybrid Geotabs a projektem plánované stavby knihovny v Dobříši.

Vizi pro Stavebnictví a Průmysl 4.0 představil Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT a předseda výzkumné rady TA ČR. Zdůraznil, že Průmysl 4.0 je především novou filosofií řízení složitých systémů, vyžadující zásadní koncepční změnu v myšlení, která se musí uplatnit i ve stavebnictví (Stavebnictví 4.0).

Mohla by vás zajímat také reportáž TV Architect ze zmíněného Office centra v Jeseníkách

red

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu