ODEBÍRAT NOVINKY
 

Červnové Diskusní fórum nabídlo odpovědi na diskutované otázky stavebnictví. Je třeba se pohnout z místa, shodují se odborníci

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x

Líbí se vám pořad?

Sdílejte ho svým přátelům.

Facebook log
sdílet na facebooku

Další video

Rychlost s tichostí - Ochranné protihlukové systémy

zrušit

11 m 24 s / Autor: TV Architect

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) uspořádalo letní Diskusní fórum. Odborníci v pražské Černé labuti hovořili především o spolupráci a vztazích mezi veřejným a soukromým sektorem při rozvoji města. Setkání mělo za cíl jasně definovat a pojmenovat na jedné straně činnost představitelů státu, ministerstva pro místní rozvoj, magistrátu a městských částí a soukromých investorů na straně druhé. Účastníci akce byli vedoucí představitelé ministerstev, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, městských částí, stavebních úřadů, významných investorů, profesních sdružení. Na setkání měla přístup také odborná média. TV Architect přináší exkluzivní video z diskusního fóra, v němž můžete vyslechnout názory zúčastněných osobností na projednávanou problematiku.

Témata letního setkání odborníků byla:

  • Prioritní metropolitní stavby a hlavní plánované veřejné investice
  • Připravovaný Hlavní stavební úřad, Metropolitní plán a změny stávajícího územního plánu
  • Připravovaná rekodifikace stavebního práva a její dopady pro Prahu
  • Úlohy veřejného a soukromého sektoru a možnosti spolupráce při stavebním rozvoji metropole
  • Obyvatel Prahy přibývá – má se metropole zvětšovat do okolí, nebo stavět hustěji a do výšky?

Dušan Kunovský, zakladatel a šéf společnosti Central Group vyjádřil nadšení nad rostoucím zájmem odborníků jak z veřejné tak soukromé sféry o setkání pořádaná Sdružením pro architekturu a rozvoj. Smyslem červnového setkání bylo získat informace o rekodifikaci stavebního práva, o tom, jaké budou další potřebné kroky v této věci. Důležitým aspektem bylo také zahájení diskuse na téma zjednodušení schvalovací dokumentace, která je v současné době dovážena na úřad v dodávkách v papírové podobě a je jí obrovské množství.

Řešení krize ve stavebnictví

Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj se vyjádřila k aktuálnímu stavu rekodifikace stavebního zákona, který, jak tvrdí odborníci, by měl být jedním z řešení stávající krize ve stavebnictví. Pavlová zároveň pro TV Architect uvedla, jaké kroky budou ještě v této věci následovat a kdy by mohl začít platit nový stavební zákon. Podle ní by to mohlo být na jaře v roce 2021.

Hana Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení v rámci Magistrátu hlavního města Prahy hovořila o Hlavním stavebním úřadu. Jak TV Architect v minulosti napsala: „Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) snahu o zřízení jednoho hlavního stavebního úřadu, který by rozhodoval o velkých stavbách a metodicky vedl ostatních dvacet dva úřadů na městských částech, dlouhodobě podporuje. Jde o opatření, které by mělo pomoci odblokovat rozvoj zamrznuté metropole a přispět k řešení bytové krize. Úřad, který by povoloval větší a významné stavby by podle členů SAR stavební řízení nejen zrychlil, ale zavedl by také do povolování staveb systém. Rozhodování by bylo předvídatelné a do povolování staveb by se vrátila celoměstská koncepce.“

Podle Marvanové by velkým pozitivem Hlavního stavebního úřadu bylo velké množství odborníků, kteří by profesionálně rozhodovali o nových stavbách.

Pražský radní Petr Hlaváček hovořil o prioritních stavbách. To jsou klíčové stavby pro fungování a bezpečnost města a státu. K takovým stavbám podle radního Hlaváčka patří například metro D nebo vlaková trať propojující hlavní město a Kladno.

Hlaváček se také vyjádřil k důležitosti Metropolitního plánu, který, jak říká, reaguje na spoustu otázek, které se v městě diskutují.

Pavla Hniličky, architekta, urbanisty a člena SAR jsme se zeptali, jakým směrem by se měla Praha rozvíjet. Podle něj by rozvoj hlavního města měl být především efektivní, jelikož je to způsob, jak ušetřit náklady na veřejnou dopravní infrastrukturu.

Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů mluvil o důležitosti spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Politikové jsou podle něj moderátoři, jejichž cílem je hledat schůdnou cestu a průsečík všech rovin tak, aby všechny strany byly spokojené.

Leoš Anderle zastupující developerskou společnost Sekyra Group řekl, že významnou úlohou veřejného sektoru je právě zprostředkovávat komunikaci s veřejností a vyzdvihl důležitost existence Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Podle Michaely Tomáškové, výkonné ředitelky společnosti Central Group je důležité si uvědomit, že to nemůže být investor, kdo táhne náklady celého projektu. Podle ní je výhodou setkání, jako je toto fakt, že se všichni hráči sejdou u jednoho stolu.

Eva Smutná, místostarostka městské části Praha 6 zhodnotila přínos setkání. Řekla, že pro ni jako odborníka je důležité vnímat názory například městských částí, jejich představitelů a tak hledat, která cesta je ta nejlepší.

Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných architektů řekl, že ze schůzky má dobrý dojem, jelikož zazněla všechna stanoviska. Podle něj je špatně, že Praha přestala pracovat koncepčně a zabývá se pouze marginálními tématy.

Pavel Kliment, partner KPMG a člen SAR viděl v rámci akce především dvě podstatné věci. V první řadě je to informovanost o aktuálním stavu a aktivitách týkajících s rekodifikace stavebního práva. Za druhé zhodnotil kladně setkání v Černé labuti, jelikož je to, podle něj, platforma pro výměnu názorů mezi veřejným a soukromým sektorem.

Chceme být pozitivním hlasem

„Sdružení si klade za cíl podpořit pozitivní a dynamický stavební rozvoj v České republice, a to ruku v ruce s respektem k životnímu prostředí a historickému dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak popularizace oboru a vzdělávání a jednak dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Chceme spojovat a společně hledat správná řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregulované,“ píše se na webu Sdružení s tím, že „vymýšlet a stavět nové věci je krásná práce, která posouvá celou společnost dopředu. S novou výstavbou je ale u nás bohužel spojena spousta negativistických hlasů, které se staví proti všemu novému a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme pojmenovávat věci pravým jménem, diskutovat a společně hledat správná řešení problémů. A tato řešení pak jasně formulovat a jít s nimi za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit k lepšímu.“

Další Summit architektury a rozvoje se bude konat 26.9. 2019 v pražském Obecním domě.

nyv

Podívejte se také:

Jan Holna: Rozdíl stavebního rozvoje u nás a ve světě

Zdeněk Fránek: Vývoj architektury do budoucna

Josef Pleskot: Vývoj architektury v Čechách a ve světě

Peter Gero: Současné trendy v architektuře

Ian Ritchie: Jakým směrem se ubírá architektura a jaké jsou trendy v architektuře

Eva Jiřičná: Pohled na rekonstrukce historických a kulturně chráněných budov

Ladislav Lábus: Vývoj architektury u nás a ve světě

Ondřej Boháč: Nejpalčivější témata stavbího rozvoje Prahy a České republiky

Petr Hlaváček: Problémy českého stavebnictví a rekodifikace stavbeního práva

Dušan Kunovský: Představení a vize Sdružení pro architekturu a rozvoj

Sdružení pro architekturu a rozvoj v prestižní Ročence české architektury 2017 – 2018

Summit architektury a rozvoje 2019: Centrální stavební úřad odblokuje stavební paralýzu

Summit architektury a rozvoje: Trendem je zelená architektura a svět mezi budovami

10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR

Mezinárodní konference o moderní architektuře a potřebě výškových budov nastolila nové otázky

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl