ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Vláda schválila stabilizační balíček a daňové úlevy pro osoby zasažené koronavirem

Vláda schválila stabilizační balíček a daňové úlevy pro osoby zasažené koronavirem

Vláda schválila stabilizační balíček a daňové úlevy pro osoby zasažené koronavirem
19. 3. 2020 / Autor: Romana Landová, stavebni-forum.cz. Koronavirus ovlivnil každého. Foto: Pixabay.com

Vláda schválila takzvaný stabilizační a liberační balíček, který má finančně ulevit fyzickým i právnickým osobám. Současně s tím umožnila bezúroční půjčky v rámci programu ČMZRB – úvěr COVID. Lze také požádat o náhradu škody vyplývajících z přijatých opatření.  

Analytici ze společnosti Deloitte shrnuli to nejpodstatnější, co stabilizační a liberační balíček obsahuje. Jedná se o několik úlev najednou. Především o plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020. Promíjí se i pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně. Musí však prokázat důvody jakkoliv související s koronavirem.

Žádné sankce

Dále lze plošně prominout pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Také se plošně promíjí správní poplatek za žádost o posečkání či prominutí.

Toleruje se i pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020. „Dohodla jsem se s finanční a celní správou, že po dobu tří měsíců od spuštění 3. a 4. vlny nebudou ukládány žádné sankce, bude probíhat jen edukativní činnost. Poplatníci se tedy nemusí bát, že by byli sankcionováni, protože si nestihnou vyzvednout autentizační údaje nebo kvůli tomu, že si nestihnou zavést povinnosti vyplývající ze 3. a 4. vlny EET. Uvědomujeme si, že doba je složitá,“ uvedla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pro iRozhlas.cz. Poslední úlevou je pak prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky dle nového pokynu GFŘ D-44.

Posečkání daně

K prominutí je však potřeba naplnit několik podmínek stanovených v podmínkách promíjení – jedná se třeba o neexistenci nedoplatku či dobrou daňovou morálku v minulosti. K dispozici je však více řešení, jak situaci efektivně řešit. Mezi nimi je institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení či prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů (dochází tak k prodloužení splatnosti daně až o 3 měsíce, případně až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou i zahraniční příjmy.)

Samozřejmostí je žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14% plus repo na 7% plus repo, který lze navíc i promíjet). Je také možné popřemýšlet nad úpravou sociálního a zdravotního pojištění, případně zvážit možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu).

Program Expanze

V případě nutnosti si živnostníci či malé a střední podniky mohou zažádat o čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Půjčka je však podmíněná pořízením drobného hmotného a nehmotného majetku, financováním zásob či dalších provozních výdajů. Výše úvěru až do výše 15 milionů má splatnost až dva roky, přičemž odložit splátky jde až na 12 měsíců. Příjem žádostí je spuštěn od 16. 3. 2020 bez úroků a poplatků. Půjčka pokryje až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Současně s tím lze využít dalších nástrojů ČMZRB. Jedním z nich je program Expanze, kde je možné získat bezúročný úvěr až do výše 45 milionů korun či získat ze strany ČMZRB záruky na provoz a investice z programu Záruka. Legislativa také umožňuje požádat stát o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Případnou žádost je potřeba podat do 6 měsíců od vzniku škody, kterou je pak nutné prokázat.

Psali jsme také:

Do ubytovny už můžete. Vláda udělala výjimku

Po epidemii koronaviru může stavebnictví sehrát významnou roli při oživení ekonomiky

Čtěte také na TVbydlení.cz:

Velké stavební firmy zatím výrobu nepřerušují

Tipy, jak si vylepšit svůj domov v karanténě

Doporučené pořady

TV Architect představuje...
Nový díl

TV Architect představuje...

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2022 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl