ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Diskuse o architektuře a urbanismu se uskuteční na vysoké škole v Ostravě

Diskuse o architektuře a urbanismu se uskuteční na vysoké škole v Ostravě

Diskuse o architektuře a urbanismu se uskuteční na vysoké škole v Ostravě
16. 7. 2018 / Autor: Wikimedia commons/ Tlusťa Popisek: Znak města Ostravy

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě zve na konferenci. Ta se bude konat ve dnech 29.–30. 11. 2018 v sále NA2 v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tématem konference bude Architektura a urbanismus od druhé poloviny dvacátého století.

Letos půjde již o desátou mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších. 
Účelem konference je v otevřené diskusi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejen z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z nejrůznějších zemí, s jejich odlišným vývojem a přístupem. 
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017 byly zařazeny do WoS)

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů: 

  1. Urbanismus a veřejný prostor měst
  2. Venkovský prostor a architektura venkova
  3. Soudobé architektonické trendy
  4. Obnova a konverze objektů a architektonických celků
  5. Ekologické aspekty v architektuře 
  6. Účastnické poplatky: 

Účastník s publikací ve sborníku: 600 Kč + 250 Kč / normostrana textu (normostrana = 1800 znaků + 1 obrázek)
Účastník bez publikace ve sborníku: 600 Kč
Účast na konferenci jako spoluautor: 600 Kč
Komerční prezentace (15 minut): 5000 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku
Abstrakty příspěvků (150–250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31. 7. 2018. 
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku vám bude zaslána do 7. 8. 2018. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2 recenze musí být odeslány nejpozději do 30. 9. 2018 dle pokynů, které obdržíte e-mailem.
Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 30. 9. 2018. 
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku vám bude zaslána do 10. 10. 2018. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek. 
Další poplatky:
Sborník navíc 200 Kč (autoři obdrží automaticky 1 výtisk)
Společenský večer 400 Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický. 

red

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2023 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl