ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Pořady TV Architect v regionech Kuba&Pilař architekti

TV Architect v regionech - Kuba&Pilař architekti

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x

Líbí se vám pořad?

Sdílejte ho svým přátelům.

Facebook log
sdílet na facebooku

Další video

TV Architect v regionech - Architekti Hrůša & spol.

zrušit

3 m 08 s / Autor: TV Architect Popisek: Kuba&Pilař architekti

TV Architect dostala jedinečnou příležitost, v rámci které se setkala s řadou výrazných architektů. Setkání proběhlo v jednom z nejkrásnějších českých měst plném skvostné architektury, v Brně. Zástupci jednotlivých architektonických ateliérů dostali otázky, prostřednictvím kterých bychom Vám rádi představili je, jejich realizované i chystané projekty. Setkání proběhlo v brněnské pobočce společnosti ProCeram.

Kuba&Pilař architekti, akad.arch. Ladislav Kuba, jednatel

Kuba&Pilař architekti, Ing.arch. Tomáš Pilař, jednatel

www.arch.cz/kuba.pilar

Moravskoslezský kraj chce nechat realizovat váš projekt vědecké knihovny Černá kostka z roku 2004, ale hodlá změnit interiér. Jaký máte vůči tomuto rozhodnutí názor?

Náš ateliér se momentálně věnuje mimo jiné přepracování projektu Moravskoslezské vědecké knihovny, který nám zadal Moravskoslezský kraj. Jsme rádi, že dochází k revitalizaci tohoto projektu. Momentálně to snad nabírá reálnou podobu, že by se ta budova mohla zrealizovat.

Co konkrétně musíte na projektu přepracovat?

Změny se týkají především interiéru knihovny, kde jsou nové požadavky uživatele, nové požadavky Moravskoslezského kraje a my se je budeme snažit naplnit. Z vnější strany by ta budova měla mít pořád stejnou podobu.

Další zajímavé projekty ateliéru:

Obchodní a administrativní budova Biskupská, Ostrava:

Budova je součástí zástavby, která v současné době vzniká kolem novodobě proražené komunikace Biskupská v historickém centru Moravské Ostravy. Stavba je navržena jako jednoduchý prosklený hranol na protáhlém lichoběžném půdoryse, který dotváří městský blok a vytyčuje jeho dvě nároží. Vnější obrys stavby na jihozápadní straně reaguje na linii diagonálního průrazu, na kratších stranách půdorysná stopa budovy navazuje na průběh uličních čar ulic 28. října a Kostelní

Dostavba Barrandovských teras, Praha

Původní restaurační komplex Terasy Barrandov je výraznou krajinnou a architektonickou dominantou jižní části Prahy na levém břehu Vltavy. Stavba restauračního komplexu je chráněnou památkou – vznikla v letech 1929 – 1930 podle projektu architekta Maxe Urbana.

Záměrem investora je navázat na původní koncept, obnovit restaurační provoz a současně celému areálu vdechnut nový společenský a ekonomický smysl dostavbou ubytovacích zařízení.

Na jižní straně areálu navrhujeme nízké esovitě prohnuté těleso s apartmány, které svým tvarem i výškou sleduje křivku původního oplocení teras. Navržená hmota vytváří s dominantou věže analogickou kompozici jako původní terasy zakončené barem Trilobit. Naopak stavba v severním cípu areálu je tvarována ostře a kontrastně – tím je akcentován vztah objektu ke skalnímu podloží nad kterým se uplatňuje jako plovoucí konzolovitě přesahující těleso.

TV Architect natočila exkluzivní reportáž o Barrandovských terasách.

Bytový dům, Kostelní náměstí, Moravská Ostrava:

Bytový dům stojí v historickém centru Moravské Ostravy, v těsné blízkosti centrálního Masarykova náměstí v místě, kde stávala městská brána. Dům uzavírá východní stranu Kostelního náměstí za kostelem sv. Václava. Do stavby bytového domu byla tato část města neuspořádaným prostorem, který nenaplňoval význam slova náměstí

Šestipodlažní dům je záměrně navržen jako „ městský „, tedy bez balkonů, hlubokých lodžií a velkých prosklených ploch. Výjimkou je jihozápadní fasáda, kde jsou navrženy lodžie obrácené do komorního Kostelního náměstí. Šestipodlažní hmota domu půdorysu otevřeného V je uprostřed lehce zaoblená, výrazným akcentem budovy je severozápadní nároží s konzolou do ulice Kostelní. Volný prostor pod konzolou umožňuje průhledy z ulice Biskupské do Kostelního náměstí a opticky rozšiřuje Kostelní ulici.

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice:

Pozemek univerzitního areálu navazuje na rozvolněnou sídlištní panelovou zástavbu ze 70. a 80. let minulého století. Hmotové řešení budov fakulty reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby i nepravidelný tvar pozemku. Komplex staveb sestává ze tří částí. Jeho osou je dvoupodlažní dynamická horizontální hmota procházející z jihu na sever, ve které jsou umístěny společné prostory fakulty – vstupní hala, děkanát, seminární místnosti a posluchárny. Budovy kateder jsou umístěny po stranách páteřního objektu. Celý areál je v parteru průchozí, ve druhém nadzemním podlaží jsou jednotlivé stavby vzájemně propojeny prosklenými mosty. Do jižního cípu univerzitního areálu v blízkosti Labe jsou umístěna tělovýchovná zařízení – hala a dvoupodlažní objekt zázemí.

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny, České Budějovice:

Stávající budova Jihočeské vědecké knihovny, dříve Muzea dělnického revolučního hnutí, představuje kvalitní architekturu sedmdesátých let. Její skulpturální pojetí, charakterizované členitou sestavou hmot, si žádá lapidární jednoduchou formu dostavby. Nově navržená horizontální hmota odpovídá provozně-dispozičním požadavkům zadavatele - vytvoření nového bezbariérového vstupu do budovy a rozšíření prostoru volného výběru v návaznosti na vstupní část objektu. Těleso dostavby navrhujeme jako jednopodlažní pavilon levitující nad terénem, prosklený po celém obvodu a otevřený do zeleně.

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny, Ostrava:

Pozemek určený pro výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě leží jihozápadně od centra města při ulici 28. října naproti Domu kultury města Ostravy. Vztah k okolí, které je tvořeno nesourodou zástavbou, nás vedl ke koncepci elementárního objektu ve tvaru převýšené krychle – věže, kde výrazové prostředky uplatněné v exteriéru jsou minimalizovány. Mírné prostorové „vychýlení“ od osy ulice 28. října podtrhuje dominantní polohu objektu v dálkových průhledech. Monumentální tvar budovy vytváří dojem nadčasovosti a solidnosti, porézní plášť naopak symbolizuje otevřenost instituce. Plocha vodní hladiny obklopující budovu kontrastuje s přísnou geometrií stavby. Prostorové řešení interiéru stavby je založeno na vertikálním propojení veřejně přístupných podlaží – vzniká tak kontinuální vnitřní prostor s nečekanými průhledy. V místech vertikálního propojení jsou umístěna plasticky výrazná točitá schodiště.

 Smíchov City – sever, Praha:

V roce 2014 vypsala společnost Smíchov Station Development, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy mezinárodní architektonickou soutěž na řešení severní části Smíchovského nádraží za účelem revitalizace dnes nevyužitého brownfieldu. Cílem soutěže bylo nalézt vhodný koncept bytové a administrativní výstavby v návaznosti na stávající blokovou strukturu Smíchova - vytvořit rostlé město v současných podmínkách. Navržený koncept výstavby počítá se společným podzemním parkingem pro rezidenty celého bloku, nadzemní část bloku je již rozdělena na jednotlivé sekce nestejných velikostí i výšek, které budou pojednány různými architekty. Rozdílné architektonické, tvarové a materiálové přístupy k řešení sekcí-domů pak zajistí různorodost výsledné podoby nového města.

Nová budova Západočeské galerie, Plzeň:

Objekt galerie je jednoduchý kubus, tvar půdorysu vychází z původního činžovního domu U Zvonu. Za vnějším transparentním pláštěm se prokresluje koncept uspořádání vnitřního provozu – čtyři na sobě postavené a levitující hranoly – depozitář, trvalá expozice, dočasné výstavy a provozní zázemí. Mezi fasádní obálkou a hranoly jsou otevřené prostory různých proporcí, hranoly jsou uspořádány tak, že mezi sebou vymezují vstupní dvoranu. Světlo, které prochází přes propustný plášť, prosvětluje volné společné a výstavní prostory.

Plášť galerie není jen ochrannou obálkou vnitřních prostor a exponátů, je také informační a mediální plochou galerie - pohyblivým světelným displejem. Konstrukce pláště je navržena jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi, ve kterých jsou osazeny světelné led-diody.

red

Osobnosti současné architektury - Zdeněk Fránek

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl