ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Architektura a development Architektura a urbanismus Města a urbanismus Proměnu nejcennější pražské přírodní lokality představuje výstava

Proměnu nejcennější pražské přírodní lokality představuje výstava

Proměnu nejcennější pražské přírodní lokality představuje výstava
8. 8. 2022 / Autor: Štěpánka Šulanová

Trojská kotlina s Císařským ostrovem, jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území, se postupně promění. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy proto připravil venkovní výstavu na nábřeží před Trojským zámkem, která je věnována řece, její krajině a zejména lidem. Připomíná minulost, ukazuje současný stav a zobrazuje budoucnost této vzácné lokality. Výstava s názvem Dotkni se řeky je návštěvníkům přístupná kdykoliv až do 31. října.

Vize proměny území Trojské kotliny se vytváří postupně již od roku 2015. Město navázalo na základ v podobě dokumentu Koncepce Císařského ostrova a akční plán s konkrétními kroky k jejímu naplňování.

Výstava Dotkni se řeky představuje tři nejvýznamnější chystané projekty, které byly připravovány v uplynulých dvou letech. Podílela se na nich i řada dotčených aktérů, jakou jsou Povodí Vltavy, městská část Praha - Troja i městské organizace TSK, ZOO Praha či Galerie HMP. Nyní na dokončené studie navážou další kroky, které projekty posunou blíže k realizaci. Ta by mohla začít za tři roky.

Prvním projektem představeným na výstavě je protipovodňová ochrana zoologické zahrady a Trojského nábřeží. Cílem je ochránit místní vzácnou populaci užovek i zpříjemnit nábřeží i pro návštěvníky.

„Projekt přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se promění v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie,“ představuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Právě předpolí Trojského zámku prošlo v minulých dnech již první provizorní úpravou.

Další část výstavy představuje vznik nových lávek z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Přes trojské svahy tato cesta pokračuje dále směrem do Čimického a Ďáblického háje.

Třetím velkým projektem je Divoká Vltava. „Projekt vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou zde i nové pláže a místa pro odpočinek i sport na ostrově. Dalším cílem je zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením tzv. řízeného přelivu přes povodňový park, který chrání ostrov před dalším protržením. Projekt podpoří také přírodu například malým rybím přechodem a novými biotopy, kterými budou rozmanité břehy, ostrovy, ale i samotný park,“ říká Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí. Rozšíření koryta s novými ostrůvky bude mít pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni. Zvýší se tak stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína.

Výstava připomíná i historii území. Každé místo výstavy je pak doplněno o zábavné úkoly pro děti a zajímavý je i letní doprovodný program.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Chcete mít lepší přehled o Praze? Pomůže vám staronová aplikace

Aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu a plánování rozvoje hl. města Prahy zobrazuje nejdůležitější informace o všech 57 městských částech i o hlavním městě jako celku. Databáze obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR šest let starou aplikaci nyní kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Lanovku z pražské Podbaby do Bohnic navrhnou britští architekti

V architektonické soutěži na lanovku z pražské Podbaby do Bohnic uspělo architektonické studio z Londýna. Kancelář William Matthews Associates tak budou autory tří stanic a pěti podpěr lanové dráhy. Soutěž vypsal pražský dopravní podnik.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Parky jako nedílná součást urbanistického celku

Parky představují v dnešní době plochy, kde mohou místní obyvatelé trávit svůj volný čas a relaxovat. Důležitý je ale i fakt, že kvalitní parky zároveň významně spoluvytvářejí kulturní městskou krajinu a plní důležitou estetickou i ekologickou funkci. To vše přispívá ke kvalitnímu životu, především pak ve velkých městech. Doposud nepřístupná místa mění v kvalitní městské parky například architektonická kancelář LOXIA.

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2022 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl