ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Přehledně o sérii opatření proti šíření koronaviru a zmírnění jeho dopadu na ekonomiku

Přehledně o sérii opatření proti šíření koronaviru a zmírnění jeho dopadu na ekonomiku

Přehledně o sérii opatření proti šíření koronaviru a zmírnění jeho dopadu na ekonomiku
26. 3. 2020 / Autor: Česká rada pro šetrné budovy. Vláda schválila řadu úlev. Foto: Pixabay.com

V pondělí 23. března vláda přijala další sérii opatření proti šíření koronaviru a usnesla se na úlevách, které zmírní dopad na ekonomiku. Česká rada pro šetrné budovy proto ve spolupráci s Frank Bold Advokáti připravila souhrn odpovědí na nejčastější otázky, které trápí podnikatele.

Mezi opatřeními je takzvaný kurzarbeit. Ten umožní zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci v současné krizové situaci nepracují, získat kompenzaci výdajů na náhradu mzdy těchto zaměstnanců. Kompenzace budou různé v závislosti na důvodech, kvůli kterým zaměstnanec nepracuje. Nově také osoby, které pracují v Německu či Rakousku, musí za prací vycestovat pouze v případě, že v daných zemích stráví více než 21 dní a po návratu se podrobí karanténě. U ostatních sousedních zemí toto opatření prozatím neplatí.

Vláda také schválila  “liberalizační” balíček v oblasti daní, další opatření v oblasti daní vláda v tuto chvíli nechystá. Součástí balíčku je posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020. Individuálně budou promíjeny všechny úroky z prodlení a pokuty za opožděné tvrzení daně v případech, kdy daňový subjekt prokáže souvislost zpoždění s koronavirem. Toto se vztahuje na případy v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Žádost o prominutí úroku nebo pokuty se podává místně příslušnému finančnímu úřadu. Prominutí lze realizovat až poté, co bude uhrazena daň, k níž se úroky nebo pokuty váží.

Posečkání úhrady daně

U OSVČ se počítá se zrušením zálohových plateb na sociální, důchodové a zdravotní pojištění do srpna 2020 a částečné prominutí plateb na důchodové pojištění. Tato opatření však musí být přijata ve formě zákona, což se zatím nestalo. V ostatních případech je třeba postupovat dle obecných pokynů. Pokud by pro zaměstnavatele v důsledku pandemie koronaviru bylo problematické platit řádně daně (typicky v tomto období například daň z příjmu), může požádat o posečkání úhrady daně, popř. rozložení její úhrady na splátky.

Start třetí a čtvrté vlny EET, který je účinný od 1. května 2020, vládou odsunut nebyl. Finanční správa a Celní správa však budou od 1. května po dobu 3 měsíců při kontrolní činnosti postupovat s maximální tolerancí a budou plnit pouze poradní funkci. De facto se tak podnikatelé jakkoliv dotčení dopady aktuální pandemie koronaviru nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud nebyli vlivem krizové situace schopni připravit se včas na vznik povinnosti k elektronické evidence tržeb. 

Pečlivě dokumentovat újmu

Vláda v současné chvíli negarantuje náhradu ušlého zisku. Podle krizového zákona však platí, že stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Tím je mimo jiné i zákaz přítomnosti veřejnosti na určitých místech nebo zákaz prodeje. Stát proto může odpovídat za škodu včetně ušlého zisku, pokud jejich přímou příčinou byla krizová opatření. Soudní praxe se však v minulosti s touto právní úpravou zabývala spíše výjimečně.
Nyní je vhodné pečlivě dokumentovat újmu, která v souvislosti se zavedením krizových opatření vzniká. Její uplatnění je nutné do 6 měsíců.

Plošné zákazy vlády dle krizového zákona dopadají i na maloobchodní prodej stavebního materiálu, avšak činnosti ve stavebnictví nejsou žádným způsobem omezeny a je možné je nadále provádět. Není k tomu zapotřebí žádného zvláštního povolení. V případě karanténních opatření v některých konkrétních obcích může dojít k tomu, že bude rozhodnutím Krajské hygienické stanice i tato činnost omezena, podle informací České rady pro šetrné budovy k tomu prozatím nedošlo.

Dalších více než 300 odpovědí na další otázky týkající se podnikatelů, občanů i obcí Vám poskytne bezplatná právní podpora www.koronavirus-pravo.cz, kterou Frank Bold ve spolupráci s Frank Bold Advokáti spustil.

Psali jsme také:

Vláda schválila stabilizační balíček a daňové úlevy pro osoby zasažené koronavirem

Fond bydlení kvůli koronaviru sníží či odloží splátky

Po epidemii koronaviru může stavebnictví sehrát významnou roli při oživení ekonomiky

Přečtěte si na TVbydlení.cz:

Fond bydlení kvůli koronaviru sníží splátky nebo je odloží

Velké stavební firmy zatím výrobu nepřerušují

Tipy, jak si vylepšit svůj domov v karanténě

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2023 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl