ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Fakulta architektury ČVUT v Praze hledá nového děkana

Fakulta architektury ČVUT v Praze hledá nového děkana

Fakulta architektury ČVUT v Praze hledá nového děkana
18. 9. 2021 / Autor: Štěpánka Šulanová, foto: ČVUT

Fakulta architektury ČVUT hledá vhodného nástupce, který ji bude reprezentovat a rozvíjet. Už na konci ledna 2022 totiž vyprší druhé funkční období současnému děkanovi, kterým je prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, hon. FAIA.

Jedno funkční období je čtyřleté s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze. Děkan má rozvoj školy velký vliv, a proto je jeho volba velmi důstojnou a vážnou záležitostí. Fakulta architektury ČVUT patří totiž mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu v České republice. Velmi zásadně ovlivňuje tvář celé české architektonické scény.

Kandidáta na děkana může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT, tedy všichni akademičtí pracovníci, pedagogové, proděkani, vedoucí pracovišť nebo studenti. Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis a volební program. Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty je 27. 10. 2021 do 12.00 hod.

Děkana následně volí 15 členů Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT, který je tvořen 10 senátory z řad pedagogů a 5 senátory z řad studentů. Budou to totiž právě oni, kdo budou mít ve volbě poslední slovo a jejich názor je tedy klíčový. Volba proběhne 10. 11. 2021.

Ladislav Lábus: Vývoj architektury u nás a ve světě

Doporučujeme také:

Doporučené pořady

TV Architect představuje...
Nový díl

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

U jednoho stolu

U jednoho stolu

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2023 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu