ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Pořady TV Architect představuje... Richard Doležal, DAM architekti

TV Architect představuje - Richard Doležal, DAM architekti

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x

Líbí se vám pořad?

Sdílejte ho svým přátelům.

Facebook log
sdílet na facebooku

Další video

TV Architect představuje - Zdeněk Fránek, Fránek Architects

zrušit

8 m 29 s / Autor: TV Architect

Pochází z Ostravy. V roce 1968 jeho rodina emigrovala do Winterthuru ve Švýcarsku. V letech 1968-1973 absolvoval středoškolské studium na Kantonsschule Winterthur a Institutu Minerva v Curychu. V letech 1973–1980 absolvoval studium na fakultě architektury ETH Curych, včetně profesních stáží v Curychu, Kolíně nad Rýnem a Salamance ve Španělsku.

 Mezi léty 1980-1994 byl nezávislý spolupracovník v architektonických kancelářích:  

 • Palliard + Leemann / Curych
 • Andrea Roost / Bern
 • I + B Architekten / Curych, Bern, hlavní návrhář

V letech 1982- 2006 založil vlastní architektonickou kancelář v Bielu a Curychu ve Švýcarsku, v roce 1989 se podílel na založení architektonické kanceláře DaM – Doležal a Malinský v Praze a od roku 1991 do roku 2018 působil jako spoluvlastník a jednatel DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. Praha.

Projekty:

Cherubín I – novostavba administrativního objektu a sportovní haly

Dvě minuty chůze od křižovatky Anděl v centru pražského Smíchova má přistát další nebeská bytost – Cherubín. Někdejší blok na nároží Plzeňské je ze západní strany přeťat portálem tunelu Mrázovka a navazující mostní propojkou se Strahovským tunelem. Naším cílem bylo torzo bloku dokončit do podoby uzavřené struktury. K tomuto účelu nám posloužila několikrát zalomená prostorová stuha.

Jednoduchý hmotový princip tohoto řešení je založen na práci se zalamováním jednoho kompaktního objemu. Ten výškově nejprve naváže na štít budovy v ulici Na Zatlance. Nad hlavní nástupní plochou před objektem vytváří smyčku či vlnu a dává tím vzniknout krytému vstupnímu předprostoru o výši čtyř podlaží. Směry zalamování hmoty reagují na směry přítomné v území – tzn. uliční čára Plzeňské, její zalomení směrem k portálu strahovského tunelu a směr přemostění mezi tunely. Pět podlaží vysoký „překlad“ nad vchodem vytváří monumentální bránu a zároveň nechává nahlédnout do upraveného prostoru vnitrobloku. 

 • Místo: Plzeňská / Kováků, Praha 5 – Smíchov
 • Rok: 2007
 • Investor: CIG a.s.
 • Autor: Petr Burian, Jan David, Richard Doležal, Pavel Uttendorfský
 • Fotografie/vizualizace: Jan Cyrany

 

Cherubín II – novostavba administrativního objektu a sportovní haly – fáze II

Parcela a náplň stejná, jako v předcházející fázi projektu (Cherubín I). Jen smělost investora narostla do výšky třináct podlaží. Rovněž naše původní cherubínova prostorová stuha zůstala – jen se poněkud dynamičtěji zašmodrchala.

Námi navrhovaná zástavba nárožní parcely pracuje s daným prostorem jako velmi důležitým, významným bodem avizujícím vstup do centrální části Smíchova ze západu. Svojí pozicí se dům zároveň dostává do role elementu uzavírajícího dálkový průhled z Lidické přes Anděl k Plzeňské a tudíž z opačného směru uzavírá centrum Smíchova v okolí Anděla. Novým kontextem budovy jsou i pohledy při průjezdu městským dopravním okruhem – od portálu tunelu Mrázovka a zejména při výjezdu ze Strahovského tunelu. I proto pracuje návrh s principem významné výškové dominanty, která by na jiných pozicích v nejbližším okolí neměla z městotvorného hlediska zdaleka takové opodstatnění jako právě na tomto místě.

 • Místo: Plzeňská / Kováků, Praha 5 – Smíchov
 • Rok: 2009
 • Investor: CIG a.s.
 • Autor: Petr Burian, Jan David, Richard Doležal, Tomáš Teplý
 • Fotografie/vizualizace: Jan Cyrany

 

Holečkova 26 – novostavba bytového domu s komerčními plochami

Novostavba vzniká v městské části Praze 5 – Smíchov, ve vilové čtvrti Hřebenka, výjimečné pražské lokalitě. Součástí je terasovitá zahrada s množstvím volně rostoucích stromů, patřící k rozsáhlému pásu zeleně ve svahu uprostřed blokové zástavby.

Snahou autorů bylo nenarušit otevřenost a vzdušnost území. Proluka v uliční frontě ulice Holečkova bude jen částečně vyplněna vybudováním proskleného dvoupatrového soklu sahajícího do výše dnešního zemního valu, ve kterém budou umístěny obchodní a kancelářské plochy. Rezidenční část novostavby je koncipována jako na tomto soklu volně stojící solitér, respektující proporce a měřítko sousedních budov, chráněný protihlukovou skleněnou stěnou, navazující na fasádu soklu. Terasovité zahradní plochy včetně vzrostlých stromů zůstanou zachovány v maximálně možné míře a citlivě doplněny novou výsadbou budou zpřístupněny obyvatelům bytů. Zahrada nabídne společné vybavení jako dětské hřiště, terasy v návaznosti na prostory bazénu a grilovací kout v horní části zahrady.

V návrhu zástavby je zakotvena jasná ambice vytvořit vzorový typ stavby, která je od počátku řešena s vysokou vnitřní i vnější environmentální kvalitou. Budova je od základu koncipována tak, aby zaručovala sníženou spotřebu energií, mimo jiné nadstandardní tepelnou izolací pláště a instalací nuceného větrání všech bytů s rekuperací tepla i chladu. Použity jsou v maximální míře trvanlivé materiály evropského původu, nezatěžující životní prostředí, parking je vybaven nabíjecím zařízením pro elektromobily. Postup při návrhu technických a stavebně fyzikálních vlastností nevychází pouze z normových nebo doporučených hodnot, ale z výrazně komplexnějšího posouzení podle metodiky hodnocení životního cyklu budovy.

 • Místo: Holečkova 26, Praha 5 – Smíchov
 • Rok: 2015
 • Investor: Irnerio Praha s.r.o.
 • Autor: Richard Doležal, Lenka Kadrmasová, Hana Němečková, Lukáš Soukup, Marek Topič, Roland Vančó
 • Spolupráce: Vratislav Ansorge, Stella Boechat Cordeiro, Tomáš Herle, Jan Holna

 

Hotel Boscolo Carlo IV – rekonstrukce a dostavba paláce – konverze na hotel

Původní pozdně novorenesanční palác Hypoteční banky Království českého byl rekonstruován na pětihvězdičkový hotel. Součástí historického paláce je nová dostavba pokojové části ve vnitrobloku. Hotelová funkce je doplněna o sportovně-relaxační část (bazén a sauny, posilovna), kongresové sály, restauraci a speciální doutníkový bar vytvořený z bývalého trezoru banky.

Stávající objekt na rozhraní ulic Opletalova a Jindřišská je pozdně novorenesanční, původně Hypoteční banka Království českého. Mimo hotelových pokojů jsou zde v prostoru bývalých klenutých skladů, nahrazujících suterén, navrženy antické lázně, sauny a fitness, konferenční sály. V prvním patře pak dále recepční hala, restaurace, V.I.P. cigar – bar a obchod. Původní palácovou budovu doplňuje železobetonová novostavba ve vnitrobloku – dva suterény (technologie a garáže) a šest nadzemních podlaží (kongresy, další restaurace a hotelové pokoje). Komplikovaný projekt statiky řešil vybudování suterénů pod historickou částí objektu při zachování těchto památkově chráněných partií. Historická fasáda byla rekonstruována a obnovena v původní barevnosti, hmota dostavby (stejně jako nového bezbarierového vstupu do hotelu a ke kongresům) jsou novodobé s předsazenými skleněnými deskami s grafikou (vypalovaný sítotisk) zeleného a červenohnědého listoví. Nad novým proskleným kvádrem vchodu do kongresové části je umístěna masivní markýza zespodu opatřená plátkovým zlatem.

 • Místo: Senovážné náměstí 13, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2004
 • Investor: Boscolo Group
 • Autor: Richard Doležal, Jiří Havrda, Lenka Chromíková, David Chromík, Petr Malinský, Maurizio Papiri, Adam D.Tihany, Marek Topič
 • Fotografie/vizualizace: Filip Šlapal, Dušan Tománek, Věroslav Sixt

 

Jindřišská 16 – Rekonstrukce a dostavba

Projekt rekonstrukce uličních křídel domu a novostavby ve vnitřním dvoře. Extenze do prostoru atria, které nově vzniklo zastřešením původního prostoru dvora prosklenou střechou a vytvořilo velkorysý prostor vstupní haly situované mezi historickou část a moderní dostavbu. Dominantou atria – vstupní lobby objektu s recepcí – je 30m vysoká živá zelená stěna s více než pěti tisíci rostlinami. Budova obdržela LEED Gold certifikaci.

Nárožní dům na rohu ulic Jindřišská a Politických vězňů se nachází na území Pražské památkové rezervace chráněné UNESCO v centru města. Klasicistně novorenesanční nájemní dům postavil český stavitel poloviny 19. století František Havel v roce 1870. Původně nájemní dům byl přestavěn podle projektu Františka Kavalíra pro Banku stavebních činností v roce 1922-23. V 60. letech v budově sídlila Československá televize, která iniciovala další adaptace. 

 • Místo: Jindřišská 16, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2014
 • Investor: J.H. Prague a.s./ Immofinanz Group
 • Autor: Richard Doležal, Jiří Havrda, Jan Holna, Lukáš Soukup, Petr Šedivý
 • Spolupráce: Petr Malinský, Branislav Blažek, Petra Gletová, Tomáš Herle, Ondřej Kuptík, Peter Malaga, Jiří Müller, Ondrej Pleidel, Pavel Šulc, Tomáš Teplý 
 • Fotografie/vizualizace: Filip Šlapal

 

Jungmannova 15 – Rekonstrukce a dostavba

Objekt Jungmannova 15 byl postaven v letech 1907 až 1910 podle plánů architekta Osvalda Polívky. Průčelí je převážně ve stylu Art Nouveau a je ozvláštněno několika prvky ve stylu Art Deco.

V posledních desetiletích se objekt opakovaně adaptoval podle potřeb měnících se nájemců. Investor IMMOFINANZ Group zadal, jejímž cílem bylo vytvořit čistě kancelářskou budovu s otevřenými terasami a velkými zelenými plochami. Historická část je s novou částí budovy propojena a společně poskytují 
k pronájmu cca sedm tisíc šest set metrů čtverečních A-Klass kancelářských a obchodních prostor v prémiové lokalitě v centru města.

 • Místo: Jungmannova 26/15, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2014
 • Autor: David Chromík, Richard Doležal, Jindřich Matějka
 • Spolupráce: Jiří Havrda, Lukáš Soukup
 • Fotografie/vizualizace: Filip Šlapal

 

Kancelářská budova na Karlově – novostavba administrativního komplexu

V rámci vyzvané ideové minisoutěže tří atelierů oslovených investorem jsme dostali příležitost navrhnout dům na severním předpolí Nuselského mostu. V místě, které by člověk celkem přirozeně považoval za stavebně dokončené, se přesto podařilo „vyškrábnout“ malý kousek půdy k zastavění.

Z trojice domů v jižním průčelí bloku obtékaného jedním i druhým tahem pražské severojižní magistrály se zadání investora týkalo dvou stávajících objektů a k tomuto základu se přimykala miniparcela přes ulici B. Němcové. Pozemek přesně v ose bloku i mostu, jehož středem ovšem prochází tubus metra. 

 • Místo: B.Němcové / Sokolská / Legerova, Praha 2 – Nové Město
 • Rok: 2007
 • Investor: REKG a.s.
 • Autor: Petr Burian, Jan David, Richard Doležal, Pavel Uttendorfský
 • Fotografie/vizualizace: Visualarch

 

Lesnická škola v Lyssu u Bernu – novostavba interkantonální lesnické školy jako nízkoenergetická dřevostavba

Švýcarský kritik architektury Benedikt Loderer nazval stavbu lesnické školy v Lyssu, svého času největší dřevostavbu ve střední Evropě, "dřevěným manifestem".

Stavba školy s internátem, jejímž investorem a provozovatelem je nadace jedenácti švýcarských kantonů, byla realizována přesně podle koncepce vítězného soutěžního návrhu ve spolupráci s I +B Architekten, Bern, v lokalitě Grentscheltal na okraji města Lyss u Bernu.

Lesnická škola není obyčejnou školou, nýbrž velkou dílnou na zpracování dřeva a výzkum s ním spojených nových technologií. To demonstruje i její konstrukce. Jako sloupy dřevostavby byly samotnými studenty školy vybrány kmeny stromů z okolních lesů, jejich pevnost byla před výběrem na místě měřena ultrazvukem, následně byly usušeny, opracovány, opatřeny smršťovacími zářezy a osazeny v rastru šest krát deset metrů. Primární horizontální konstrukce je tvořena sedmdesát cm vysokými kleštinami a jako konstrukční materiál pro stropy byla zvolena méně kvalitní kulatina, která by mohla být jinak stěží využita pro stavební účely. Dřevěné fasády s vysokým podílem oken jsou chráněny před vlivy slunce a povětrnosti před pásovými okny skleněnými a před parapety vyměnitelnými dřevěnými lamelami. Pro čtyři kvádry internátu byla zvolena finančně nenáročná dřevěná konstrukce s malými rozpony.

 • Místo: Lyss, Švýcarsko
 • Rok: 1993
 • Investor: Nadace Interkantonální Lesnická škola Lyss
 • Autor: Richard Doležal, I+B Architekten, Martin Weibel
 • Spolupráce: Regina Glatz, Magi Blumer
 • Fotografie / vizualizace: Filip Šlapal

 

Na Příkopě 14 – rekonstrukce a dostavba

Rekonstrukce původního bankovního paláce do ulice Na Příkopě (objekt A) na moderní A-Class kanceláře a kompletní sanace objektu B v ulici Panská. Při zachování hodnotné uliční fasády je vnitřní hmota nově přepatrována a navržena jako železobetonový skelet pro funkci obchodního domu. Nástavba dvou podlaží v tektonice střídá svislé plechové písty s velkoformátovými skleněnými výplněmi. Horní podlaží jsou doplněna průběžnými terasami, součástí nové hmoty objektu B je vnitřní átrium s prosklenými fasádami.

První zprávy o domu na této parcele jsou z 2. poloviny 14. století. v domě, nazývaném U tří lip, bydlela Božena Němcová (na dnešním průčelí bronzová busta B. Němcové od sochaře B. Neužila z r.1932). Roku 1922 B. Bendelmayer získal 1. cenu v soutěži na budovu banky. První etapa projektu skončila v r. 1923, později byl projekt přepracován pro levnější provedení, stavěla firma V. Nekvasil. V roce 1947 proběhly změny interiérů, úpravy také v letech 1961, 1971 (kanceláře v podkroví).

Bankovní palác je umístěn na rohové parcele protáhlého tvaru, je čtyřpatrový s ustupujícím 5. patrem pouze v části domu do ulice Na Příkopě, podsklepený dvěma suterény. Dispozičně je rozdělen na dvě části. Má železobetonovou skeletovou konstrukci, kombinovanou s cihelným zdivem. Monumentální fasáda je sedmiosá do ul. Na Příkopě, přízemí se třemi vstupy (na místo jedněch turniketových dveří je osazen bankomat), umístěnými ve středních osách průčelí je obloženo bohdaneckým pískovcem. V úrovni 1. patra jsou čtyři alegorické postavy řemesel od Jaroslava Krepčíka, okna 2. patra jsou opatřena kamennými balkony. Průčelí v ploše čtyř středových okenních os ve výši 1.-3. patra je vpadlé, vertikálně je členěno vysokým řádem v podobě čtyř pětibokých pilastrů.4.patro e odděleno římsou s plastikami dívčích hlav od spodní stavby, přistavěné mansardové patro je devítiosé. Valbová střecha je kryta měděným plechem. Boční průčelí v Panské ulici bylo pro svou délku architektonicky rozděleno na dvě poloviny.Pravá část v přízemí je jedenáctiosá, v patrech dvanáct os, vertikální členění, navazuje svým charakterem a monumentálností na hlavní průčelí. Levá devítiosá část s průběžnými nad i podokenními římsami.

 • Místo: Na Příkopě 14, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2014
 • Investor: NP Investments a.s.
 • Autor: Richard Doležal, Jiří Havrda, Lenka Chromíková, Gabriela Pojerová, Pavel Šefl, Pavel Šulc

 

Palác Dlouhá – rekonstrukce

Staré Město skrývá mnohé stavby honosného vzezření. K nim patří i Palác Dlouhá na rohu ulicí Hradební a Dlouhá, jmenovitě zapsaná kulturní památka.

Rohový barokní palác je vsazen do novodobé zástavby z roku 1929 z dílny pražského expresionistického architekta Paula Sydowa, který na luxusním bytovém paláci s obchodní pasáží a divadlem, dnes Divadlo v Dlouhé, spolupracoval s Otomarem Sušickým. Zachování plurality bytových, obchodních a kulturních funkcí bylo jedním z hlavních záměrů, s nímž jsme spolu s investorem k rekonstrukci celého komplexu přistoupili. 

Sedmipodlažní budova nabízí po přestavbě šedesát sedm bytů a ateliérů o velikostech od padesáti metrů čtverečních do dvou set osmdesáti metrů čtverečních. Ve věži v ulici Dlouhá a přilehlých prostorách vznikl i jedinečný apartmán o velikosti šest set metrů čtverečních. Z vyšších pater se otevírá výhled přes střechy Starého města na Pražský hrad. Byty v Paláci Dlouhá byly prodávané ve stavu shell & core, kdy má klient možnost ovlivnit nejen výběr materiálu, ale i interiérové řešení, ať již si dokončí byt sám či zvolí jeden ze tří DaMem navržených designových standardů. Parkování pro majitele bytů přímo v objektu je umožněno umístěním automatického parkovacího systému v části podzemních pater.

 • Místo: Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město
 • Rok: 2014
 • Investor: FIM group
 • Autor: Richard Doležal, Jiří Hejda, Milan Němec, Pavla Rýzlerová
 • Spolupráce: Gabriela Šatrová

 

Palác Euro – novostavba kancelářské a obchodní budovy

Novostavba administrativní budovy zaplnila dlouholetou městskou proluku z doby výstavby metra A a zcelila tak i stavebně dokončila severozápadní konec Václavského náměstí. Samozřejmostí v této exponované pozici města byl obchodní parter, který v tomto případě obsadil pět podlaží (z toho dvě v podzemí). Teprve s Eurem přišla skutečná protiváha Koruny.

 • Místo: Václavské náměstí 2, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2002
 • Investor: LBB reality s.r.o.
 • Autor: Petr Burian, Richard Doležal, Martin Kotík, Petr Malinský, Michal Pokorný
 • Spolupráce: Monika Pejsarová

 

Showroom Elite Bath – interier showroomu

První luxusní koupelnové studio v centru Prahy, prezentující nejlepší značky světa

Showroom Elite Bath navrhl DAM na Rohanském nábřeží, hlavní ose intenzivně se rozvíjející pražské čtvrti Karlín. Společnou snahou majitelů a návrhářů bylo vytvořit v Praze dosud chybějící jedinečné místo pro setkání s investory, architekty, designery a zástupci odborného tisku a veřejných médií, kde budou v inspirativním prostředí představovány nové trendy v nejvyšším sektoru koupelen a zařízení wellness, doplněné designovými osvětlovacími tělesy, a to jak umístěním zajímavých novinek ve výstavních prostorách, tak formou seminářů a přednášek nebo při neformálních setkáních při společném vaření a stolování. 

Prostorový koncept showroomu Elite Bath je založen nejen na viditelnosti a otevřenosti směrem k Rohanskému nábřeží, nýbrž i na velkorysosti a vzdušnosti, jakou si zaslouží prezentované exkluzivní kolekce špičkových výrobců. V centrální části hlavního sálu tvoří dvě řady prezentačních kójí osu, propojující hlavní vchod a recepci se zónou pro formální i méně formální setkání s návštěvníky v širším kruhu, vybavenou velkým konferenčním a zároveň i jídelním stolem a přilehlou otevřenou kuchyní.

K centrální řadě kójí přiléhají na uliční straně polooválná podia, nakloněná za účelem co nejlepší viditelnosti z exteriéru, sloužící prezentaci aktuálních novinek a nejexkluzivnějších výrobků. 

 • Místo: Rohanské nábřeží 657/7, Praha 8 – Karlín
 • Rok: 2015
 • Investor: SIKO KOUPELNY, a.s.
 • Autor: Richard Doležal, Eva Železná
 • Fotografie/vizualizace: Filip Šlapal, Elite Bath

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu