ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Pořady TV Architect představuje... Petr Burian, DAM architekti

TV Architect představuje - Petr Burian, DAM architekti

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x

Líbí se vám pořad?

Sdílejte ho svým přátelům.

Facebook log
sdílet na facebooku

Další video

TV Architect představuje - Zdeněk Fránek, Fránek Architects

zrušit

13 m 16 s / Autor: TV Architect

V letech 1988-1995 studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 1992-2006 spolupracoval s architektonickou kanceláří DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha.

V letech 1997-2007 spolupracoval s architektonickou kanceláří s HŠH architekti s.r.o. / Praha. Od roku 1998 je autorizovaný člen České komory architektů a od roku 2006 do současnosti je spoluvlastníkem architektonické kanceláře DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha.

Projekty:

Bytový dům s tělocvičnou

Novostavba pavlačového bytového domu vznikla na nárožní proluce v centru Petrské čtvrti v Praze 1. V domě se snoubí netradiční mix funkcí, stabilizační byty a školní tělocvična pro sousedící základní školu.

Celkový koncept návrhu budovy je založen na principu stavebnice z prostorových jednotek. Jedná se především o minimální bytové jednotky, umožňující příčné provětrání a díky jižní orientaci i intenzivnímu prosklení bohatě dotované denním světlem a sluncem. Průsvitný skleněný plášť přízemí je jednotný jak pro zapuštěný objem sálu tělocvičny, tak pro ostatní využití parteru. Řešení je postavené na levných materiálech v precizním zpracování detailu: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěné okenní rámy.

 • Místo: Lodecká 1, Petrské náměstí, Praha 1
 • Rok: 2011
 • Investor: Městská část Praha 1
 • Autor: Petr Burian
 • Spolupráce: Jan David, Petr Malinský
 • Fotografie/vizualizace: Andrea Thiel Lhotáková

 

Projekt Lesy ČR - novostavba administrativní centrály společnosti

Návrh využívá v rovině konceptu beze zbytku nabídnutou lokaci. Místo na rozhraní města a přírody, které je ze tří stran obklopeno lesními porosty. Proto jsme volili za hlavní symbolickou analogii strukturu hospodářského lesa. Výtvarná metafora krom jiného umožní jednoznačnou identifikaci objektu, když je očím příchozího prezentován hlavní předmět péče, za který je společnost Lesy ČR odpovědná. Charakter přírodního prostředí ale neevokuje pouze budova jako taková, ale i celý prostor jejího nejbližšího okolí. Proto v něm na místo zaparkovaných aut dominuje krajina místně specifické bezkolencové doubravy a navazujícího lesoparku. Dům sám, jeho materializace a úspornost i prostředí, do kterého je vsazen vypráví jeden společný příběh: příběh o zodpovědné, hospodárné a ekologií vedené péči o krajinu. 

Základem návrhu hmotového řešení je koncept analogie hospodářského lesa, do jehož pravidelně-nepravidelné struktury je vetknut objem kancelářské budovy. Masivní kmeny stromů zde tvoří prostorovou obdobu rastru. V celé nadzemní části budovy jsou rostlé kmeny zároveň svislou nosnou konstrukcí. Jsou tak jednoduchým „product placementem“ nejdůležitějšího artiklu, se kterým společnost hospodaří. 

 • Místo: Přemyslova 19, Hradec Králové
 • Rok: 2017
 • Investor: Lesy ČR
 • Autor: Petr Burian, Lucie Feldová, Veronika Kommová, Ondřej Kuptík, Lucie Němcová
 • Spolupráce: Land05
 • Fotografie/vizualizace: Vize

 

Main Point Pankrác – novostavba administrativního objektu

Na Pankráckém Pentagonu vznikla pohledově významná skupina výškových staveb. Kromě ní se zde vyskytuje nižší úroveň zástavby o výšce osm až dvanáct podlaží, která by měla svým způsobem „protéci“ mezi věžáky a propojit území u ulice Na Pankráci s protějškem ulice Pujmanové. Výstavba Arkád, City Point a City Green Court toto propojení započala a vytvořila u západní strany Arkád městský prostor – „náměstí“, na které by měla přímo navázat navrhovaná budova Main Point Pankrác (MPP). 
Čtyřicet metrů vysoká kompozice založená na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků se svojí obalovou hranicí přimyká k základnímu rastru kolmého systému, který je v území přítomen. Výrazně plasticky tvarovaná fasáda pětice hmot svým půdorysně zakřiveným tvarem nabízí zajímavý a proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí. 

Neopominutelnou plochou (s ohledem na možnost vnímání stavby z okolních výškových budov) je partie střechy. Jde o plnohodnotnou „pátou fasádu“ domu. Je proto koncipována jako intenzivní střešní zahrada a počítá se s umožněním přístupu uživatelů na tyto plochy. Využitelnost zahrady je opravdu velkorysá. 

 • Místo: Milevská ulice, Praha 4 – Nusle
 • Rok: 2016
 • Investor: Main Point Pankrác, a.s.
 • Autor: Petr Burian, Jiří Hejda, Robin Müller
 • Spolupráce: Lenka Kadrmasová
 • Fotografie/vizualizace: Studio Horák

 

Novomlýnská brána – novostavba polyfunkční budovy

Důstojné zakončení pražské Revoluční třídy na její novoměstské straně u Vltavy je dlouholetým tématem. Za posledních sedmdesát let vznikla na toto místo dlouhá řada projektů. V roce 2011 jsme zvítězili ve vyzvané soutěži, kterou si organizoval vlastník stávajícího objektu na nároží Revoluční/Lannova. Projekt následně nazvaný Novomlýnská brána prošel poměrně vášnivou veřejnou diskusí. Nicméně nový majoritní vlastník se nakonec rozhodl vykročit jiným směrem s jiným týmem. Od té chvíle nám nezbývá než držet Praze palce.

Koncept námi navržené novostavby se zakládá na dvou klíčových principech. 
Prvním z nich je doplnění celého čela bloku domů v Revoluční ulici zklidňující hmotou schopnou sjednotit pohledově dosud velmi neuspořádanou volumetrickou situaci. Druhým principem je naprostý respekt k původnímu objektu č.p.1244 v tom smyslu, že existence tohoto domku a způsob, jakým se novostavba vypořádává se zachováváním a zdůrazněním této památky je tak významný, že se stává de facto středobodem nově komponované budovy. Ta mu vytváří cosi na způsob klidného, nerušivého pozadí či ochraňujícího pouzdra.

 • Místo: Revoluční 30, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2012
 • Investor: Brobosu Properties, s.r.o.
 • Autor: Petr Burian, Jana Buzková, Pavel Šefl
 • Fotografie/vizualizace: Jan Cyrany

 

Obecní byty Dolní Břežany – rekonstrukce a přístavba bytových objektů

Naším návrhem se pokoušíme vyjít vstříc historickým stopám a zůstat kontextuální. To v našem pojetí znamená zejména skutečnost, že doplňované stavby navazují na hmotový charakter původních hospodářských ‚přílepků‘ a také nepřevyšují existující hmoty okolních budov. Přístavba ve dvoře je programově koncipována tak, aby se ve vztahu k okolním pozemkům a budovám nezměnilo prakticky nic.

Námi navržená členitá struktura pracuje s typologií rodinného domu otevřeného zejména do sebe sama – respektive do zákoutí vložených mezidvorků. Kvalita bydlení tím dle našeho názoru neutrpí – naopak, může se stát velmi pohodlnou a intimní. Domy totiž získávají dostatečné množství privátního venkovního prostoru, neruší se vzájemně a ještě si užívají výhledu na centrální část zahrady. Jejich předchůdce nacházíme v historických sídlech středomoří (například apulijská trulla) i v tuzemském prostředí (Zlatá ulička), ale zejména v analogiích s postupně doplňovanými různorodými hospodářskými přístavky, které se v podobných situacích nacházely snad nejčastěji. Společným jmenovatelem je tu mikroměřítko a nepravidelné tvary vnějškových zbytkových prostor. 

 • Místo: Ke Zlatníkům 74, Dolní Břežany
 • Rok: 2015
 • Investor: Obec Dolní Břežany
 • Autor: Petr Burian, Lenka Kadrmasová, Tereza Kupková, Robin Müller
 • Fotografie/vizualizace: Tomáš Herle

 

Palác Euro – novostavba kancelářské a obchodní budovy

Novostavba administrativní budovy zaplnila dlouholetou městskou proluku z doby výstavby metra A a zcelila tak i stavebně dokončila severozápadní konec Václavského náměstí. Samozřejmostí v této exponované pozici města byl obchodní parter, který v tomto případě obsadil pět podlaží (z toho dvě v podzemí). Teprve s Eurem přišla skutečná protiváha Koruny.

Transparentní skleněný plášť půdorysně modulovaný do křivky tvarované "aerodynamickým" způsobem nehmotně definuje objem nároží - jeho subtilnost je umožněna použitím dvojité skleněné fasády s odvětrávanou vzduchovou mezerou. V druhém plánu se v nároží objevuje kontrastně kubická strohá hmota, tvořená vrstvou nastavitelných clon ve zlaté barvě, které regulují světelnou pohodu interiéru. V nejexponovanějším místě domu pak vnitřní kubus proráží klidnou horizontální hmotu a dává vzniknout dominantě věže - výškové odezvě protějšího nároží s palácem Koruna. Za lehkou slupkou skleněného pláště, který zklidňuje celkové působení stavby, je hmota administrativní části odebírána tam, kde si to žádají vazby na sousední objekty.

 • Místo: Václavské náměstí 2, Praha 1 – Nové Město
 • Rok: 2002
 • Investor: LBB reality s.r.o.
 • Autor: Petr Burian, Richard Doležal, Martin Kotík, Petr Malinský, Michal Pokorný
 • Spolupráce: Monika Pejsarová

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu