ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Pořady TV Architect představuje... Jan Holna, DAM architekti

TV Architect představuje - Jan Holna, DAM architekti

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x

Líbí se vám pořad?

Sdílejte ho svým přátelům.

Facebook log
sdílet na facebooku

Další video

TV Architect představuje - Zdeněk Fránek, Fránek Architects

zrušit

11 m 37 s / Autor: TV Architect

Narozen v Praze. V letech 1990-1996 studoval na Fakultě architektury, České vysoké učení technické v Praze. V letech 1996-1997 byl zaměstnán v architektonické kanceláři PAK s.r.o. (Pata a Kordovský), Praha.

V letech 1997-2006 proběhla jeho spolupráce s architektonickou kanceláří DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha. Od roku 1999 je autorizovaný člen České komory architektů. Od roku 2006 doteď je spoluvlastník architektonické kanceláře DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha. Od roku 2014 doteď působí jako jednatel architektonické kanceláře DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha. Od roku 2015 do současnosti působí jako člen dozorčí rady Kverulant.org o.p.s. / Praha a od roku 2016 do současné doby je také lektorem na ARCHIP / Praha.

Projekty:

BBC Filadelfie – novostavba administrativní budovy

Budova FILADELFIE se svými sedmnácti nadzemními podlažími tvoří dominantu celého komplexu BB Centra.

Součástí urbanizace rozsáhlého prostoru území okolo Vyskočilovy ulice v Praze 4 Michli se od roku 2010 stala nová administrativní budova Filadelfie. Současně s výstavbou domu došlo i k revitalizaci zanedbaného prostoru mezi ulicí Želetavská a Baarova na park. Přestože je budova Filadelfie umístěna do poměrně urbanizovaného prostředí, v návrhu jsme se snažili vytvořit tvar, který by maximalizoval odstupy od sousedních objektů.

Budova je umístěná bez podstavce na travnatou plochu, která Filadelfii obepíná a přechází v již zmiňovaný park. Základní koncept typického administrativního patra Filadelfie je modifikované písmeno H. V centrální části je situovaná komunikační páteř, od které se rozvíjí dispozice do čtyř křídel s plochami pro kanceláře. Rozevření křídel do tvaru kříže poskytuje vnitřnímu prostředí nadprůměrné hodnoty osvětlení a uživatelům nabídne panoramatické výhledy z jakéhokoliv místa u fasády. 

Charakteristicky tvarovaných sedmnáct nadzemních pater, s čistě administrativní funkcí, na úrovni parteru střídá šest podzemních pater využívajících celou plochu pozemku. První suterén je při ulici Želetavská díky morfologii terénu částečně obnažen, tvoříc tak portál pro hlavní vstupy do objektu. V tomto patře jsou situovány prostory pro obchodní jednotky. V dalších pěti podzemních patrech jsou navržena parkovací stání a technologické vybavení objektu.

 • Místo: Želetavská 1525/1, Praha 4, Michle - BB Centrum
 • Rok: 2010
 • Investor: BB Centrum - Filadelfie, a.s.
 • Autor: Jan Holna, Lenka Kadrmasová, Gabriela Šatrová, Petr Šedivý
 • Spolupráce: Šárka Dlouhá, Richard Doležal, Jana Hanzalová, Hana Němečková, Peter Schmidt, Jitka Šindelářová, Mária Urbanová, Roland Vančó, Kateřina Vídenová

 

Byt B3 Praha – interiér bytu v klasicistní vile

Návrh interiéru bytu vznikl v nově rekonstruované klasicistní vile. Přesto, že dům byl v době realizace kompletně renovován a nebylo tedy nutné použití starých technologií a konstrukcí objektu, bylo přirozeně důležité vycházet z prostorových možností původní vily. Dvouúrovňový byt je v posledním patře domu, a tak v interiéru bylo využito konstrukce podkroví i možnost vybudování střešních teras.

Centrální prostor bytu je navržený přes dvě podlaží. Vstupní hala, obývací prostor, kuchyně s jídelnou a v patře umístěná pracovna jsou de-facto jedním otevřeným celkem. Plocha podlahy patra je pouze nad částí půdorysu spodní úrovně a dojem velkého, vysokého prostou také podporuje její design, jež navozuje představu, že pracovna je jen jakoby vsunuta mezi obvodové zdi. Na popisovaný ústřední společenský prostor ve spodní úrovni bytu navazují dvě samostatné „intimní“ části, ložnice rodičů a pokoje dětí.

Obě části jsou vybaveny sociálním zázemím, rodiče mají k dispozici šatnu. Striktní oddělení společenských částí bytu od intimních zón, bylo jedním ze základních požadavků, který formoval dispoziční koncept. Vybrané kvalitní materiály mají své přirozené povrchy a design, barevná řešení jsou záměrně zvolena neutrální, převažuje bílá. Návrh má být nadčasový, aby jej bylo možné v průběhu let kombinovat s mobiliářem „podléhajícím aktuálním stylům“.

 • Místo: Praha
 • Rok: 2011
 • Investor: soukromý
 • Autor: Jan Holna, Tomáš Herle, David Macháček
 • Fotografie/vizualizace: Andrea Lhotáková

 

Open Gate II – novostavba školy

Území po asanaci dožitých objektů garáží areálu bývalého hotelu Praha, pozemky s fragmenty původních staveb a viničních sklepů, ale i stále udržovaný park s romantickým zámečkem Hadovka v neogotickém stylu s dalšími souvisejícími stavbami. Tak různorodé svojí původní funkcí jsou pozemky pro stavbu areálu školy Open Gate II v Praze 6.

Návrh respektuje relativně úzce specifikované zadání, které pro výstavbu hlavního objektu školy, definuje pozemek při ulici Na Vlčovce. Proto je nově navržená budova prvního a druhého stupně základní školy, i gymnázia, umístěná právě na tuto plochu, proto je celý areál, v zásadě přesně podle zadání, rozdělen na prostor s novou budovou školy a „zámecký“ park s upravenými historickými objekty pro volnočasové aktivity (výtvarné a hudební činnosti) a objekt školky. 
V průběhu návrhu bylo čím dál více jasné, že leitmotivem naší práce bude nalézání témat a aktivit, které by studenty motivovaly a učily je praxí. Školu, resp. školní areál, nepojímáme pouze jako soubor, kde základem jsou budovy s učebnami zasazené do chráněné zeleně. Tuto standardní koncepci obracíme a primárně se snažíme nacházet vhodná místa pro cílená využití v celém areálu. Jsou to právě tato centra, která následně formují navrhované, či rekonstruované budovy, definují jejich dispoziční a prostorová schémata. Vzájemná interakce exteriéru a vnitřních prostor umožňuje flexibilitu využití, vizuální i dojmovou atraktivitu výuky, i autentičnost a reálnost výukových metod. Školou lze pojmenovat nejen vnitřní prostory s učebnami, ale celý interaktivní areál. 

 • Místo: Na Vlčovce, Praha 6
 • Rok: 2014
 • Investor: CleverNet s.r.o.
 • Autor: Jan Holna, Tereza Kupková, Hana Němečková, Ondrej Peidel
 • Fotografie/vizualizace: Visualarch

 

Rodinné domy, Praha 4 – Kamýk

Základní koncept předkládané studie rozděluje prostředí návrhu na dva odlišné druhy exteriéru. Ty jsou pak propojeny dispozicí jednotlivých domů.

Prostředí centrálně umístěné přístupové obytné ulice, prostorově definované navrženými řadovými domy, vybízí residenty k vytváření sousedských vazeb, které jsou tolik zanedbávané v dnešním pojetí kapacitních výstaveb. Protipólem ke komunitně pojatému prostředí ulice jsou privátní zahrady rodinných domů, orientované k hranicím řešeného území.

Koncepce řadových domů umožňuje řešit úrovňový předěl mezi niveletou obytné ulice a niveletou soukromých zahrad skrytě, dispozicemi domů. Byť je jsou obě prostředí navržena v jiné úrovni, obytná ulice je zahloubena oproti původnímu terénu o cca 1m, není třeba vyrovnávání ve svazích či zídkách. Obě části jsou de- facto rovné.

V zájmu přizpůsobení se vnitřních prostor domu dvěma různým úrovním přilehlého terénu, je dispoziční schéma rozvinuto na principu mezonetového uspořádání pater

Vstupním prostorem je schodišťová hala. Hala záměrně vytváří v této části domu pocit volné dispozice, která má svojí rozlehlostí překvapit.

V prvním půltém patře je navržen hostinský pokoj, či pracovna. Tento segment je navržen jako samostatná jednotka, s vlastním hygienickým zázemím a šatnou.

Další úroveň domu je vyhrazena segmentu sdružujícímu kuchyni, jídelnu a obytný prostor. Kuchyně a jídelna jsou navrženy na stejné úrovni, jako je úroveň dané podesty schodiště. Kuchyně má výhled do obytné ulice, aby hospodyně domu měla přehled. Do obývacího pokoje se schází z jídelny a kuchyně po několika schůdcích. Spolu s jeho vyšší světlou výškou to přispívá k „obřadnosti“ takového přístupu a k výjimečnosti místa.

I přesto, že se do obývacího pokoje schází po několika stupních, je jeho podlaha několik centimetrů nad úrovní zahrady. Pozorovatel pokoje tak bude mít jedinečný pocit nízkého letu nad terénem, nad zahradou o které bude mít přehled.

Na další podestě schodiště je vstup do dvou dětských ložnic. Je to samostatný celek s koupelnou, s výhledem do ulice i zahrady.

Poslední úroveň domu je věnovaná ložnici rodičů. Primárně je její výhled směřován do zahrady, resp. na střešní terasu umístěnou na střeše křídla obývacího pokoje. V reálu bude její výhled de-facto panoramatický.

 • Investor: Pátá projektová s.r.o.
 • Zpracovatel – architekt:  DAM architekti s.r.o.
 • Autorský tým: Veronika Kommová, Petra Tretiníková, Richard Doležal, Jan Holna

 

The Blox - novostavba administrativního objektu

Novostavba administrativní budovy s retailovými plochami v přízemí navazuje na základní urbanistický koncept Pražských Dejvic. Součástí návrhu osmipodlažní budovy bylo i řešení přiléhajícího parku.

Bylo jasné, že základní tvar objektu musí navazovat na započatou formu umisťování staveb v území. Avšak zároveň bylo nutné řešit stavbu i v úzkém sepjetí s nejbližším okolím. A to i s objekty, které zmiňovaný řád narušují. Na severní straně dům dochází k pevně stanovené uliční čáře a výškově řeší předěl mezi uvolněným prostranstvím parku na východní straně a standardní výškou zástavby v uliční frontě. Na straně západní, směrem k hotelu Diplomat, nově redefinuje podstatné znaky městského urbanismu tím, že sceluje prostor mezi domy a připravuje jej na případnou dostavbu před hotelem, na půdorysnou úroveň uliční čáry. Samostatnou kapitolu pak tvoří vzájemná koexistence navrhovaného domu a plánovaného parku. Dům (ostatně jako i další, stávající výstavba) parku využívá jako podstatnou kompenzaci jinak rušné lokality. Většina funkcí v domě má na prostor parku alespoň optickou vazbu. 

 • Místo: Evropská 11, Praha 6 – Dejvice
 • Rok: 2015
 • Investor: IVG ČR, s.r.o.
 • Autor: Jan Holna, Petr Šedivý
 • Spolupráce: Ľubomíra Gállová, Lenka Kadrmasová, Branislav Blažek, Tomáš Herle, David Macháček 
  soutěžní návrh a DUR: Jiří Hejda, Richard Doležal, Jiří Chlumský, Lucie Waclawiecová
 • Fotografie/vizualizace: Filip Šlapal

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl