ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Historické budovy Sázavský klášter odkryl velká tajemství

Sázavský klášter odkryl velká tajemství

Sázavský klášter odkryl velká tajemství
28. 12. 2023 / Autor: NPÚ

Archeologický výzkum, který probíhá v Sázavském klášteře, objevil dochované pozůstatky středověkého domu. Podle prvních odhadů měl nejméně dvě patra a zabíral plochu až 190 metrů čtverečních. Míra dochování zdiva je podle archeologů Národního památkového ústavu výjimečná, a to nejen pro toto poutní místo v těsné blízkosti jeskyně sv. Prokopa. Výzkum přinesl také množství archeologických nálezů.

Podle odborníků se jedná o pozdně gotický dům, který stál na skále nad řekou Sázavou. „Stavba proběhla zřejmě na přelomu 14. a 15. století. Jeho existence však nebyla příliš dlouhá, neboť získané nálezy a celková situace poukazují na to, že zanikl v raném novověku. O zástavbě na tomto místě archeologové věděli, rozsah a kvalita dochovaného zdiva jsou ale podle nich mimořádné. Dům byl vystavěný převážně z místní ruly, ojediněle byly použity cihly a opuka. Měl až tři trakty a podzemními prostory byl propojený s jeskyní sv. Prokopa. Část domu se nacházela přímo nad jeskyní,“ říká Blanka Černá, tisková mluvčí Národního památkového ústavu.

Suterén domu byl na dobu středověku nezvykle vysoký. Na výšku mohl měřit až 4 metry. Nad ním byla dnes již jen částečně dochovaná valená klenba a podlaha vyššího podlaží, kterou tvořily nezdobené pálené dlaždice. „Tento objev je výjimečný stavem dochování. Takto dobře dochovaný suterén z období vrcholného pozdního středověku se nachází výjimečně,“ uvedl archeolog Národního památkového ústavu Zdeněk Neustupný, garant výzkumu v klášteře Sázava.

Kromě pozůstatků domu byly objeveny ale i další zajímavé předměty. Našlo se například početné množství úlomků středověkých kachlů a velké množství druhotně uložených lidských kostí. Celkově bylo v rámci terénní akce získáno několik tisíc nálezů, které jsou rozděleny do různých materiálových skupin. Vzácné jsou pak především předměty ze skla, například zlomky kruhových okenních terčíků a stolních nádob. Mezi zajímavosti pak patří umělé vejce pro slepici.

„Kolekce pozdně gotických kachlů, která byla objevena v zásypu sklepa, poukazuje na úroveň vybavení domácnosti a skutečnost, kdy nejpravděpodobněji v jedné z nadzemních částí nebo i přízemí domu byla umístěna bohatě zdobená kachlová kamna. Mezi reliéfními vyobrazeními na čelních vyhřívacích plochách jednotlivých kachlů jsou mimo jiné patrné husitské symboly,“ říká Blanka Černá.

„Jsme v úvodní etapě zpracování výsledků výzkumu. Kromě revize a digitalizace terénní dokumentace pořizujeme kresebnou a fotografickou dokumentaci vybraných nálezů. Některé předměty budou podrobeny dalšímu konzervátorskému a restaurátorskému zásahu. V několika případech se budeme snažit o rekonstrukci vybraných artefaktů,“ uvedl archeolog NPÚ a garant výzkumu Tomasz Cymbalak. Současně probíhá antropologické vyhodnocení kosterních pozůstatků z hrobu nalezeného v těsné blízkosti gotického domu. „Pozůstatky dospělého muže byly odhaleny ve starší nálezové situaci, kterou lze spojit s 12. stoletím. Podle předběžného antropologického posouzení to byl člověk navyklý namáhavé fyzické práci. Posléze, pomocí radiouhlíkového datovaní, proběhne pokus o přesnější stanovení doby, kdy tento člověk zemřel,“ doplnil Cymbalak.

Sázavský klášter založil na začátku 11. století poustevník Prokop. Usadil se v jeskyni nad řekou, ze které podle legendy vyhnal tisíc démonů. Nad ní poté vystavěl kapli Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Ve spolupráci s přemyslovskými knížaty Oldřichem a Břetislavem I. tady vznikl po roce 1032 benediktinský klášter. Byl třetím nejstarším mužským benediktinským klášterem v Čechách. Od jiných se odlišoval používáním staroslověnštiny a písma hlaholice. Jazykovědci předpokládají, že v Sázavě vznikly vzácné rukopisy např. Pražské zlomky nebo část Remešského evangeliáře. Po smrti Prokopa se Sázava stávala poutním místem. 4. července 1204 byl Prokop oficiálně svatořečen.

Samotný Sázavský klášter prošel v posledních letech rozsáhlou obnovou. Autorem návrhu bylo Studio acht. Součástí komplexní rekonstrukce bylo restaurování barokního chrámu svatého Prokopa, věže a gotického trojlodí, dokončení a zpřístupnění krypty, vybudování komunitního a informačního centra v budově fary a celková obnova předpolí kostela. Studio acht má s rekonstrukcemi památek i církevních staveb dlouholeté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Svatoprokopské poutní místo na Sázavě se dočkalo obnovy podle návrhu Studia acht

Studio acht je autorem návrhu na obnovu zásadní části areálu Sázavského kláštera, která je po dvou letech u konce. Součástí komplexní rekonstrukce bylo restaurování barokního chrámu svatého Prokopa, věže a gotického trojlodí, dokončení a zpřístupnění krypty, vybudování komunitního a informačního centra v budově fary a celková obnova předpolí kostela. Studio acht má s rekonstrukcemi památek i církevních staveb dlouholeté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Obnova kostela v Lánech pod taktovkou Studia acht

Památková obnova Kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš, která byla dokončena v roce 2021, byla vůbec nejkomplexnější rekonstrukcí za dobu existence tohoto kostela na okraji křivoklátských lesů. Zahrnovala obnovu fasády, interiéru i restauraci veškerého mobiliáře. Autorem projektu bylo Studio acht.

Mohlo by vás zajímat

Zprávy a aktuality

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově – znáte unikát se skleněnou střechou?

V Neratově v Orlických horách najdete unikátní kostel se skleněnou střechou. Místo je od 60. let 17. století známým poutním místem, kdy zde rokytnický farář nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie. Od roku 1990 se v kostele pořádaly bohoslužby nejdříve pod otevřeným nebem, v současnosti je již kostel zastřešen unikátní prosklenou střechou.

Doporučené pořady

TV Architect představuje...
Nový díl

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu