ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Rekonstrukce městských jatek v Ostravě přináší zcela unikátní řešení pohyblivých stěn

Rekonstrukce městských jatek v Ostravě přináší zcela unikátní řešení pohyblivých stěn

Rekonstrukce městských jatek v Ostravě přináší zcela unikátní řešení pohyblivých stěn
17. 5. 2022

Záchrana památkově chráněných městských jatek v Ostravě je u konce, kolaudační rozhodnutí k užívání budovy bylo vydáno začátkem května, tedy dva roky po zahájení stavebních prací a šest let od odkupu objektu městem Ostrava. Ještě pár týdnů zde budou probíhat dokončovací práce, veřejnost ale už do nově opravených prostor může nahlédnout. Historický objekt pochází z konce 19. století. Rekonstrukce proměnila roky chátrající budovu na moderní galerii s jedinečnou podobou a geniem loci. Návštěvníci zde najdou nově pět výstavních sálů, unikátní je především zcela nové řešení otočných stěn, díky kterému se jednotlivé sály dají propojit či přestavět.

Nové inovativní technické řešení pohyblivých stěn přináší revoluční myšlenku, tedy přenést umění mimo budovu. Díky strojnímu mechanismu se totiž těžké konstrukce stěn mohou otáčet a zvenčí tak otevírat výstavní prostory. Umělci proto získali kompletně nové výstavní možnosti a umění doslova může vyjít do prostoru kolem budovy, který se tím rovněž stává výstavním prostorem.

Unikátní otočné stěny znamenaly mimořádné zásahy v nosných, a navíc chatrných stěnách historické budovy. Také podloží stavby bylo poměrně nekvalitní, budova se totiž nachází v blízkosti historické Valchařské strouhy s kontaminovaným okolím. I přes značné zásahy byl ale zachován cenný historický ráz režného zdiva i další původní prvky. Vedle výstavních ploch nechybí v galerii administrativní prostory, kavárna a zázemí pro vzdělávací program škol a přednášky.

Klíčem k řešení tohoto problému byl detailní statický výpočet, jehož výsledkem je zesílení kritických míst stavby pomocnou ocelovou konstrukcí v kombinaci se založením určených konstrukcí na mikropilotách, které je možno zřizovat i uvnitř budovy. Tím se podařilo vyřešit náročnou statiku stavby. Objekt je osazen fixními měřícími body a trvale geodeticky sledován. Výsledky měření ukázaly dobrou shodu chování stavby s matematickými výpočty statika,“ vysvětluje Jaroslav Habrnal, vedoucí projekční kanceláře MS – projekce a hlavní statik stavby.

Autorem rekonstrukce stavby je evropsky proslulý architekt a průkopník pohyblivé architektury Robert Konieczny. Pohyblivá architektura je specifická tím, že se u objektů pohybují velké části stavby, což je u běžných staveb naprosto nezvyklé, naopak si všichni přejí, aby stavba pevně stála. Realizace smělých záměrů architekta tak byla velkou výzvou i pro zkušeného statika.

Budova byla opravdu krásná, připomínala mi cihlový palác,“ zmínil první dojem architekt Konieczny. „K vadám jsme přistupovali jako k hodnotě, která dosvědčuje identitu tohoto místa, které by se neměly zakrývat, ale odhalit a dodat další novou vrstvu k historii budovy. Zachovali jsme charakter zvětralých cihel a zaplnili velké díry ve stěnách současným materiálem. Dále jsme hodlali zachovat funkčnost otevřených míst jako zkratek spojujících vnitřek galerie s městem,“ dodává architekt Konieczny.

„Budova je situována v oblasti, která byla v minulosti zasažena těžbou uhlí, proto je mírně nakloněna. Podloží budovy bylo složeno z navážek. Kontaminovanou zeminu bylo nezbytné lokálně vykopat a odvézt. Před zahájením vlastní projekce probíhal stavební průzkum s cílem co nejlépe zmapovat složení jednotlivých konstrukcí a jejich technický stav. V průběhu rekonstrukce zhotovitel řešil problémy, které nebylo možné předpokládat. Realizace znamenala záchranu historického objektu, který se v předchozích časech dostal do stavu, kdy mu reálně hrozila i demolice. Projekt obsahoval mnoho nestandardních technických řešení, které i pro nás znamenaly hledání nejvhodnějších postupů ke zdárnému výsledku,“ objasňuje Marek Podzemný, výrobní ředitel společnosti Zlínstav a. s. „Zmínil bych ale rád také zajímavosti projektu, především obnovu historické fasády s využitím jak původních, v rámci demolice vybouraných cihel, tak cihel nových, které se vyráběly manufakturním způsobem na zakázku. Zvláštností také je, že jsme cihly dodatečně povrchově upravovali, aby celkový vzhled fasády působil původně, možná trochu tmavým a zašlým dojmem. Neobvyklé je též využití italské designové stěrky Microtopping v barvě imitace betonu, kterou jsou opatřeny nejen některé stěny a podlahy, ale dokonce i dveře nebo interiérový nábytek,“ doplnil Podzemný.

Při odkrývání jednotlivých vrstev podlah i stěn byly objeveny různé, předem nezjištěné, objekty bývalých základů, částí zdí i technologií. Tyto skutečnosti podmínily nové spřažení objektu železobetonovými věnci, případně injektážemi. Teprve poté bylo možno konstrukce osadit ocelovými střešními vazníky a prostor zastřešit. Vzhledem ke statice jedné z budov bylo nutné provést demolici jednoho objektu, založení nové budovy bylo provedeno pomocí pilot. Po odbourání objektu zůstala historicky cenná část obvodové zdi, která však vykazovala nízké pevnostní hodnoty, převážně u spojovací malty, která se drolila. Bylo zapotřebí zeď zpevnit injektáží, aby bylo možné k ní dobetonovat pohledovou stěnu nově vznikajícího objektu. Neobvyklé bylo i vzorkování skladby skel, která musela splňovat přísné parametry pro potřeby galerie a vykazovat estetické vlastnosti, které stanovil architekt. Venkovní parapety jsou keramické, ručně glazované a byly vyrobeny na zakázku. Pro objekt je typické režné zdivo, které bylo restaurováno, nové patinováno. Bílou barvu, původně vlastní pro samotný provoz jatek, volil architekt i pro výstavní sály.

Rekonstrukce historických jatek je jedním z klíčových projektů našeho městského strategického plánu fajnOVA. Museli jsme překonat celou řadu problémů a překážek a čelit mnoha skeptickým názorům na údajnou nereálnost a nesmyslnost záchrany historické budovy. Díky vytrvalosti a nasazení celé řady lidí z různých institucí a jejich týmové práci, a také díky velké podpoře odborné i laické veřejnosti, se však podařilo tuto část historického dědictví města zachovat a dát jí novou veřejnou funkci. Rekonstruovaná jatka se spolu s loni dokončeným novým bytovým domem na Janáčkově ulici stanou základem nové městské čtvrti. Na místě je proto velké poděkování všem, kteří se do projektu záchrany zapojili a pomohli nalézt řešení i tam, kde se zprvu zdálo, že neexistuje. A byla jich celá řada. Od iniciátorů záchrany z řad občanské společnosti, až po ty, kteří o uplynulém víkendu patinovali poslední cihly a instalovali první expozice,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města.  

Objekt historických jatek z konce 19. století chátral desítky let. O svou původní funkci přišla jatka v roce 1965, kdy se potravinářská produkce přesunula do nového kombinátu v Martinově. Poté byl areál využíván k různým účelům a postupně chátral. Až v roce 2016 vedení města Ostravy objekt odkoupilo a vypsalo architektonickou soutěž na konverzi.

Na komplexní rekonstrukci bývalých jatek navazuje významná přeměna veřejného prostoru v jejich blízkosti. Atorem tohoto projektu je opět Robert Konieczny. Prostranství bude v dalších měsících osázeno trávníkem, lučními bylinami, keři a stromy. Vytvořen bude přírodní biotop, instalována pítka. Prostor bude doplněn i o tři kusy betonových historických patníků, nalezených při výkopových pracích.

O historii objektu a její rekonstrukci se zájemci mohou dozvědět více v průběhu Měsíce otevřených dveří jatek, které připravilo město ve spolupráci s galerii PLATO a dalšími partnery. 

Psali jsme také:

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl