ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Považský hrad nedaleko Považské Bystrice: První etapa obnovy je na světě

Považský hrad nedaleko Považské Bystrice: První etapa obnovy je na světě

Považský hrad nedaleko Považské Bystrice: První etapa obnovy je na světě
22. 10. 2018 / Autor: Wikimedia commons/ Michal Jakubský Popisek: Považský hrad

První etapa projektu obnovy Národní kulturní památky vytvořila podmínky pro její zachování, prezentaci a zpřístupnění veřejnosti. Nový prohlídkový okruh provází drobná architektura v podobě mobiliáře a informačního systému z trvalých přírodních materiálů.

Soustava opevnění

Hrad s původním názvem Bystrica byl postaven, jako součást soustavy opevněných sídel Pováží přibližně v 2. polovině 13. století. Opevněné sídlo bylo postupně dobudováno a přestavěno. Začátkem 17. století však hrad ztratil svůj původní význam a funkci. V roce 1698 byl částečně zbourán z obavy, aby se nestal sídlem protihabsburských povstalců. Bez rozsáhlejší rekonstrukce přetrvalo torzo objektu až do nedávné minulosti.

Konzervační metoda

Autorský tým kromě rekonstrukčních zásahů na nadzemních objektech hradního jádra řešil i systém bezpečného zpřístupnění památky. Součástí první etapy rekonstrukce hradu bylo vytvoření vnitřního přehlídkového okruhu, který je doplněn prvky dočasného mobiliáře. Zvolená konzervační metoda obnovy doplněna o dílčí rekonstrukce vybraných částí, zachovává autentickou podobu zříceniny.

První fází v procesu komplexní obnovy národní kulturní památky je revitalizace částí hradního jádra, kde proběhl architektonicko-historický výzkum. V dalších etapách obnovy se počítá s prezentací a zpřístupněním archeologicky a architektonicko-historicky nezdokumentovaných částí hradního komplexu, zejména zasypaných částí hradního jádra a předhradí.

Památková obnova zastřešovala v nezbytném rozsahu konzervaci a sanaci narušených a nestabilních konstrukčních prvků hradu, potřebné rekonstrukční a restaurační zásahy. To vše v souladu s architektonicko-historickým výzkumem a potřebami vyplývajícími z cílů komplexní obnovy hradu.

Architektonické řešení obnovy

Hrad si zachoval čitelnou dispozici, hmotově - prostorové členění a množství architektonických a fortifikačních prvků.     

Cílem obnovy bylo v maximální míře zakonzervovat zachovanou hmotu západní, jižní a východní části hradního jádra s obytnými křídly, hradním palácem a parkanem. Projekt v budoucnu počítá i s obnovou zbytků hradební zdi předhradí, dělové bašty a dalších objektů předhradí. Snaha by měla vést k zachování dnešní autentické podoby objektu.

Nosná konzervační metoda obnovy byla doplněna o dílčí rekonstrukce vybraných částí s cílem polovičního navrácení jejich historického výrazu. Cílem prací bylo statické zpevnění narušených částí konstrukcí s důrazem na historické otvory, které umožnilo zpřístupnit nové části památky. 

Hlavním zdůvodněním zvolené metody je snaha o zachování současné podoby zříceniny s důrazem na siluetu a celkové pohledy, avšak nevyjímaje ani prostor uvnitř hradu. Dílčí rekonstrukce některých prvků zároveň nepotlačují dominantní konzervační přístup a umožňují zpřístupnění a provozování prostorů zkoumané části hradního jádra.

nyv

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu