ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod History and personalities History Třeboň | Národní poklady II

Třeboň | Národní poklady II

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x
1 m 00 s / Autor: CzechTourism

Malebná krajina Třeboňska s unikátní sítí rybníků, rozlehlými borovými lesy, vzácnými rašeliništi, historickým městem Třeboň a zachovalou vesnickou architekturou patří mezi nejkrásnější oblasti jižních Čech. Díky mimořádně cenným přírodním lokalitám byla na podstatné části Třeboňské pánve vyhlášena CHKO Třeboňsko, která je současně i biosférickou rezervací. Třeboňsko nabízí velké množství významných kulturních a technických památek, o jejichž hodnotě mimo jiné svědčí kandidatura Třeboňského rybníkářského dědictví do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Krajina Třeboňska
Přestože lidé přetvářeli místní krajinu po mnoho století, zachovaly se zde původní biotopy i mnoho původních druhů rostlin a živočichů.

Třeboňsko – centrum českého rybníkářství

Třeboňsko se svými 460 rybníky je tradičním centrem českého rybníkářství. Historie rybníkářství na Třeboňsku je úzce spjatá s rodem Rožmberků, kteří zde působili ve 14. až 17. století. Za jejich podpory byla postavena podstatná část současné třeboňské rybniční soustavy včetně nejznámější vodních děl, jako jsou například rybníky Svět a Rožmberk či umělý kanál Zlatá stoka.

Historické památky Třeboňska

Přirozeným centrem Třeboňska je historické město Třeboň, kde najdete také nejvýznamnější památky oblasti v čele se Zámkem Třeboň a malebným historickým náměstím. Mnoho zajímavých církevních památek, zámků anebo muzeí najdete však i mimo město Třeboň. Malebnou krajinu Třeboňska doplňují půvabné vesnice a vesničky se zachovalou lidovou architekturou, z nichž některé jsou chráněny formou vesnických památkových zón (např. Kojákovice, Bošilec, Ponědřážka, Pístina).

Příroda Třeboňska

Třeboňská příroda se vyznačuje přítomností mnoha cenných biotopů, ať už jde o rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů, rozsáhlé lesní porosty či rybníky, které často nahradily původní mokřadní biotopy.

Tomáš Nývlt
Zdroj: Trebonsko.cz

Další národní poklady, o kterých si můžete přečíst na TV Architect najdete na kanálu CzechTourism.

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2022 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl