ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod History and personalities History Třeboň | Národní poklady II

Třeboň | Národní poklady II

Zrušit ztišení
Přeskočit reklamu
x
1 m 00 s / Autor: CzechTourism

Malebná krajina Třeboňska s unikátní sítí rybníků, rozlehlými borovými lesy, vzácnými rašeliništi, historickým městem Třeboň a zachovalou vesnickou architekturou patří mezi nejkrásnější oblasti jižních Čech. Díky mimořádně cenným přírodním lokalitám byla na podstatné části Třeboňské pánve vyhlášena CHKO Třeboňsko, která je současně i biosférickou rezervací. Třeboňsko nabízí velké množství významných kulturních a technických památek, o jejichž hodnotě mimo jiné svědčí kandidatura Třeboňského rybníkářského dědictví do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Krajina Třeboňska
Přestože lidé přetvářeli místní krajinu po mnoho století, zachovaly se zde původní biotopy i mnoho původních druhů rostlin a živočichů.

Třeboňsko – centrum českého rybníkářství

Třeboňsko se svými 460 rybníky je tradičním centrem českého rybníkářství. Historie rybníkářství na Třeboňsku je úzce spjatá s rodem Rožmberků, kteří zde působili ve 14. až 17. století. Za jejich podpory byla postavena podstatná část současné třeboňské rybniční soustavy včetně nejznámější vodních děl, jako jsou například rybníky Svět a Rožmberk či umělý kanál Zlatá stoka.

Historické památky Třeboňska

Přirozeným centrem Třeboňska je historické město Třeboň, kde najdete také nejvýznamnější památky oblasti v čele se Zámkem Třeboň a malebným historickým náměstím. Mnoho zajímavých církevních památek, zámků anebo muzeí najdete však i mimo město Třeboň. Malebnou krajinu Třeboňska doplňují půvabné vesnice a vesničky se zachovalou lidovou architekturou, z nichž některé jsou chráněny formou vesnických památkových zón (např. Kojákovice, Bošilec, Ponědřážka, Pístina).

Příroda Třeboňska

Třeboňská příroda se vyznačuje přítomností mnoha cenných biotopů, ať už jde o rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů, rozsáhlé lesní porosty či rybníky, které často nahradily původní mokřadní biotopy.

Tomáš Nývlt
Zdroj: Trebonsko.cz

Další národní poklady, o kterých si můžete přečíst na TV Architect najdete na kanálu CzechTourism.

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl