ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Architekti Firmy a organizace CzechTourism

Profil: CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, která byla zřízena v roce 1993. Jejím cílem je propagace České republiky a jejích atraktivit, jak na domácím, tak zahraničním trhu. V rámci svého poslání spolupracuje s důležitými partnery v oblasti cestovního ruchu, jako jsou regiony, města nebo soukromé subjekty.

číst více
 1. Popis
 2. Rozhovor s Monikou Palatkovou
 1. Ing. Monika Palatková, Ph.D. je ředitelkou CzechTourism, kde se v minulosti zabývala marketingovými průzkumy zaměřenými na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Česká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise cestovního ruchu. Její zaměření byl marketingový výzkum a plánování. Později působila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produktu pro domácí a příjezdový turismus a následně jako manažerka pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu. V současné době se věnuje přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Od roku 1998 je členkou mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST.

 2. V pozici ředitelky agentury Czech Tourism působíte již třetím rokem. Co konkrétně považujete za svůj největší úspěch?

  Agentura CzechTourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, působí v oblasti cestovního ruchu jako proklientsky zaměřená marketingová agentura, jejímž hlavním cílem je propagace České republiky jako turisticky atraktivní destinace. Mezi základní cíle patří i posilování konkurenceschopnosti a prestiže značek „Česká republika“, „Česko, země příběhů“ a „Czech Republic, Land of Stories“. A to jak na zahraničním, tak domácím trhu. Již tradičně spolupracujeme s mezinárodními, národními i regionálními eventy, připravujeme odborné semináře, workshopy a školení. Institut turismu sleduje vývoj a trendy cestovního ruchu v České republice i zahraničí, spolupracuje s akademickou sférou a vyhodnocuje efektivnost a přínos činností agentury pro cestovní ruch České republiky.

  Řídíme aktivity mezinárodní sítě 23 zahraničních zastoupení, která realizují 360° destinační marketing na více než 40 světových trzích. Zaměřujeme se na produktový management, realizujeme projekt Czech Service Quality System, podporujeme a iniciujeme marketingové a obchodní kroky v oblasti MICE a snažíme se neustále rozšiřovat portfolio svých partnerů. Spolupráce s veřejnými i soukromými subjekty a obchodní partnerství v Česku i v zahraničí jsou naším předním zájmem.

  Každoročně se věnujeme rozdílným marketingovým tématům, díky kterým představujeme zajímavé destinace a hlavně regiony republiky – domácím i zahraničním turistům. V posledních letech stále více spolupracujeme s tvůrci online obsahů – tzv. youtubery, influencery. Díky nim lépe oslovujeme specifické cílové skupiny, ať už tady v republice nebo v zahraničí.

  Letos slavíme sto let od založení Československa. Jsme hrdi na to, že agentura CzechTourism ve spolupráci s předními odborníky ze světa marketingu, filmu i médií vytvořila kompletní marketingovou prezentaci meziresortního projektu. Oslavme společné století – www.spolecnestoleti.cz, který má značný mezinárodní přesah.

   K aktuálním projektům Czech Tourismu patří 100 let příběhu České republiky. Projekt si klade za cíl upozornit a oslavit sté výročí založení samostatného Československa. Je to původní projekt agentury nebo jste se nechali inspirovat jiným projektem?

  Inspirace v těchto oblastech přichází z mnoha stran, plánování projektu takového rozsahu, tedy celoroční kampaně, je otázkou desítek měsíců před její skutečnou realizací. V minulosti jsme zpracovávali témata týkající se výročí od narození Karla IV., apod., ta vázanost k určitému výročí je v těchto kampaních dost obvyklá, a proto bylo zcela přirozené rok 2018 zasvětit právě stému výročí založení Československa.

  Při příležitosti stého výročí založení samostatného Československa i ostatních zásadních milníků uplynulého století pořádá Česká republika desítky akcí. Jak už jsem zmiňovala, CzechTourism pro oslavy roku 2018 připravil jednotnou marketingovou koncepci a kampaň, přičemž v médiích byla spuštěna 2. května. Zajistili jsme přípravu audio a videospotů, které jsou ke zhlédnutí i poslechu v televizi, rozhlase, na online kanálech a sociálních sítích. Na adrese www.spolecnestoleti.cz jsou k nalezení nejen historické milníky České a Slovenské republiky, ale i oficiální akce, které budou  připraveny během roku 2018 ve všech regionech.

  Kampaň vznikla pro Českou republiku a Slovensko a následně se bude prezentovat nejen v okolních zemích (Polsko, Německo, Francie), ale také v Rusku, USA či Velké Británii.

  Oba naše státy si za sto let prošly mnoha vzestupy i pády, považujeme proto za nutné v kampani připravené agenturou CzechTourism zdůraznit, že i tak bychom „neměnili“, že nás každý rok či každé desetiletí posouvaly dál.

  Cílem kampaně s výzvou „oslavme společné století“ je vzbudit v Češích i Slovácích národní hrdost a sounáležitost, ale nikoliv patetickým nebo podbízivým způsobem.

  Tvářemi kampaně jsou významné české a slovenské osobnosti, jejichž profesní či osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou. Využití konceptu žijících osobností namísto odkazu na historické osobnosti století jsme zvolili na základě odborného výzkumu, který jsme si před samotným zpracováním zadali.

  Obecně se dnes má za to, že znalosti Čechů o jejich historii nepatří k nejsilnějším. Nemá projekt 100 let České republiky za cíl doplnit tyto znalosti?

  Netroufám si hodnotit, jaké jsou znalosti Čechů o jejich historii. I přes to, že organizujeme přednášky pro školy a instituce činné v cestovním ruchu, CzechTourism není svým zaměřením vzdělávací agentura a naše cíle se primárně neubírají tímto směrem. V rámci kampaně spolecnestoleti.cz však cílíme i na mladší generaci, poukazujeme na důležité milníky naší historie.

   Samozřejmě budeme rádi, pokud si třeba právě ta mladší generace důležitá fakta i data díky naší činnosti dohledá. Díky projektu vznikla i 3D virtuální projížďka na historických sáních. Také zajímavý multimediální nástroj, který na krásné i ty horší etapy našich dějin poukazuje a hlavně je poutavým způsobem připomíná či představuje.

   Jaké projekty připravujete? Na co se mohou Vaši příznivci do budoucna těšit?

  Do budoucna určitě plánujeme další historicky orientované projekty, tento směr se sám nabízí a plynule lze navázat na 100 let od vzniku ČSR a tím myslím 30 let, které uplynuly od Sametové revoluce. V této oblasti máme opravdu velký prostor realizovat propagaci České republiky, je to trošku krok jiným směrem, kdy můžeme představovat naši zemi zase z toho samostatnějšího hlediska.

   Naším dlouhodobým cílem je propagace příjezdového cestovního ruchu do regionů mimo exponovaná místa republiky. Každoročně díky kombinaci marketingových nástrojů představujeme méně známé lokality.

   Zaměřujeme se na komunikaci a kampaně prostřednictvím nových médií a sociálních sítí. Spolupracujeme s youtubery, influencery. Letos jsme do měst České republiky přivedli dvě významné mezinárodní konference – Society of American Travel Writers se konala v květnu v Brně a Ostrava bude v červenci hostit několik stovek tvůrců online obsahů o cestování v rámci konference Travel Blog Exchange. Tyto akce jsou příklady výborné spolupráce mezi vícero subjekty: zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism, magistráty a krajskými úřady daných regionů i samotnými pořadateli.

   V rámci projektu TouchPoint, kdy spolupracujeme s Letištěm Praha, Pražskou informační službou a Krajským úřadem Středočeského kraje, se pak podílíme na rozvoji nových leteckých spojení a opět příjezdech turistů do regionů – v tomto případě konkrétně do kraje Středočeského.

  Alice Klinkeová, Tomáš Nývlt


Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl