ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Technologické lahůdky při modernizaci Negrelliho viaduktu

Technologické lahůdky při modernizaci Negrelliho viaduktu

Technologické lahůdky při modernizaci Negrelliho viaduktu
16. 2. 2018 / Autor: SŽDC / Vizualizace Negrelliho viaduktu po rekonstrukci

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) se v rámci modernizace Negrelliho viaduktu pouští do snesení dvou mostů. Jde o dnes již nevyhovující přemostění ulic Prvního pluku a Křižíkova. Stávající mosty nahradí nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Těžká technika dnes začala rozebírat první z nich, v ulici Prvního pluku, druhý by měl následovat v řádech několika týdnů. Po dokončení prací na přemístění odjezdových stání začnou také hlavní stavební práce v prostoru Autobusového nádraží Florenc.

Most přes ulici Prvního pluku pochází z roku 1936, ačkoli spodní stavba je ještě původní z roku 1872. Ocelová konstrukce prošla částečně rekonstrukcí v roce 1996, kdy se zpevnila pod pravou kolejí. Současný most již nevyhovuje z hlediska technických i provozních parametrů, stejně tak nevyhovující je i hlučnost provozu vlaků po něm. Nová ocelová nosná konstrukce ponese jednu kolej, půjde o příhradový most s dolní mostovkou a parabolickým horním pásem. Most se bude snášet jeřábem do prostoru parkoviště ANF, kde se rozřeže na menší celky. Následně budou probíhat práce na opěrách, které se z části odbourají, provede se injektáž dříků opěr a trysková injektáž podzákladí. Souběžně s těmito pracemi by měla probíhat výroba nové ocelové konstrukce. Zatím není stanoven ani přibližný termín, kdy dojde k samotné montáži nového mostu.

„Postupně se zahájí práce na samotné sanaci jednotlivých kleneb, které spočívají v lokálních výměnách degradovaných zdících prvků, při velkém rozsahu poškození dojde k přezdění celé klenby se snahou využití co největšího objemu původního materiálu. Po samotných opravách jednotlivých kleneb se provede nové odvodnění meziklenbového prostoru a hydroizolace kopírující tvar kleneb. Prostor mezi klenbami se vyplní mezerovitým betonem a na nově vzniklou rovinu se položí nová železobetonová roznášecí deska, která ponese další konstrukce,“ vysvětluje další kroky náměstek ředitele Stavební správy západ Ondřej Göpfert. Podle SŽDC, se zhotovitel se drží plánovaného harmonogramu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by termín dokončení celého Negrelliho viaduktu posouvali. Stále tak platí leden 2020.

Průzkum a diagnostika stavu

V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu se zároveň provádí rozsáhlá diagnostická prohlídka všech mostních objektů (kleneb) této historické stavby. Zajišťuje ji zhotovitel stavby firma AVERS pod dohledem sdružení Kloknerův ústav ČVUT a SG Geotechnika. Celkově se jedná o prohlídku sta kleneb z různých materiálů (beton, cihla, pískovec, žula a různé kombinace těchto materiálů). Vzhledem k extrémnímu rozsahu diagnostiky, kdy jsou na klenbách prohlíženy všechny prvky (jde o zhruba 30 až 35 000 dílčích kamenů), se využívají především nedestruktivní metody prohlídky. Jedná se o akustické trasování, vizuální prohlídky, měření vlhkosti, nedestruktivní zkoušení pevnosti cihel a kamene. Testy provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř Kloknerova ústavu. Aktuálně již bylo vyzkoušeno přibližně 750 vzorků pískovce, žuly, cihel a betonu.

Viadukt byl vybudován v letech 1846 až 1850. Vede z Karlína přes ostrov Štvanice do Holešovic v celkové délce 1 110 metrů. Důvodem jeho stavby bylo přivést železnici ze severu, konkrétně Děčína a Drážďan, na dnešní Masarykovo nádraží. Pojmenován je po svém staviteli Aloisi Negrellim, který převzal projekt po tragicky zesnulém Janu Pernerovi. Po Karlově mostě je druhým nejstarším přemostěním Vltavy v Praze, spolu s přilehlým historickým hradlem je zapsán mezi kulturní památky.

sem

Zdroj vizualizací a údajů uvedených v tabulce: SŽDC

Název stavby Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel Sdružení firem HOCHTIEF CZ, STRABAG Rail a AVERS
Termín zahájení 04/2017
Termín dokončení 01/2020
Celkové náklady stavby 1 443 478 260 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 990 360 000 Kč

Další články na TV Architect:

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu jde do další fáze

Negrelliho viadukt je druhým nejstarším stojícím mostem v Praze

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu