ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Kategorie Architektura a urbanismus Praha by už za zhruba šest let mohla mít další netradiční stavbu

Praha by už za zhruba šest let mohla mít další netradiční stavbu

Praha by už za zhruba šest let mohla mít další netradiční stavbu
10. 2. 2021 / Autor: Štěpánka Šulanová, foto: NPU, archiv

Monumentální barokní komplex Invalidovny v Praze 8 projde rekonstrukcí. Dočká se i dostavby dvou několikapatrových křídel, která by mohla sloužit například jako koncertní sál. Kompletní obnova by měla být dokončena v roce 2027. 

Invalidovna je rozsáhlý barokní objekt v Praze 8-Karlíně, stojící vedle parku na adrese Sokolovská 136. Od roku 2017 je chráněn jako národní kulturní památka. Od května 2018 je ve správě Národního památkového ústavu. Aktuálně byla představena studie využití budovy a její využití pro účely výstavní, komunitní a administrativní.

Do roku 2014 patřila Invalidovna Ministerstvu obrany ČR. Poté přešla budova do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který připravoval privatizaci Invalidovny. Proti prodeji protestovala jak odborná veřejnost, tak místostarosta Prahy 8. Proti dražbě se zvedl odpor i mezi některými akademiky a architekty. Přes tento tlak aukce s vyvolávací cenou 637,7 milionu korun přece jen proběhla, žádný zájemce se však nepřihlásil. O budovu projevil zájem Národní památkový ústav, který začal vyjednávat o podmínkách převodu budovy na tuto příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury. Po mnoha úředních peripetiích ale byla Invalidovna nakonec převedena na NPÚ.

Hned po převzetí začal Národní památkový ústav s předprojektovou přípravou obnovy celého areálu. Nechal zpracovat časově náročné podrobné digitální zaměření celého areálu, provedl stavebněhistorický průzkum a pasportizaci hodnotných historických prvků, zadal zpracování širokého spektra stavebně-technických průzkumů, zjišťovací archeologický výzkum, Studii rozvoje Invalidovny v prostředí Karlína a Studii proveditelnosti jako podklad pro zajištění financování obnovy z investičního programu ministerstva kultury.  Po přidělení dotace v březnu 2020 přistoupil k výběru zpracovatele studie využití. 

Novou podobu má na starosti kancelář Petr Hájek Architekti. Národní památkový ústav oslovil renomované projekční kanceláře s dobrými referencemi při obnově památek a z nich na základě nejvýhodnější nabídky vybral architekta pro Invalidovnu. S vítězem, architektonickou kanceláří Petr Hájek Architekti, podepsal smlouvu na zpracování.

Historický areál bude památkově obnoven, doplní ho ale nově prvky moderní architektury v podobě přístaveb v zadní části objektu, které navážou na slepé štíty barokní stavby.

 Rozlehlá barokní budova nedaleko pražského centra uprostřed oblíbené a rychle se měnící čtvrti dostane k jedné z vedlejších fasád přístavbu v podobě dvou velkých skleněných křídel. Návrh architekta Petra Hájka vypadá na realizacích odvážně. Odborníky byl však přijat kladně. Realizace přístaveb umožní zachovat Invalidovnu v autentické podobě a rehabilitovat některé historické prostory. Přístavby jsou navrhovány v návaznosti na štíty zadní fasády, nikoli v průčelí orientovaném do parku.

Moderní forma přístaveb byla zvolena záměrně s ohledem na individualitu památky a místa i obsaženou funkci. Vychází z předpokladu, že zvolené řešení nelze na památkách aplikovat obecně bez rozdílu, ale vždy s citlivým přihlédnutím ke konkrétní situaci. Invalidovna je především výjimečnou památkou, současně je však také torzem původně zamýšleného barokního záměru se slepými štítovými stěnami, které vybízí k pokračování.

Celkově je Karlín specifickou, dynamicky se rozvíjející městskou částí, na jejímž území se setkává historická zástavba městské památkové zóny a současná architektura moderního Karlína. Invalidovna leží na rozhraní těchto dvou světů a se svým novým využitím může být do budoucna symbolem jejich propojení.

Areál bude po rekonstrukci z velké části zpřístupněn veřejnosti. Zájemci o historii zde naleznou tradiční prohlídkovou trasu s moderním zázemím pro návštěvníky a informační centrum. Část objektu bude sloužit jako sídlo územní památkové správy Národního památkového ústavu v Praze a Pražského filharmonického sboru, příspěvkové organizace ministerstva kultury. Filharmonický sbor patří k nejuznávanějším evropským sborovým tělesům. Pravidelně vystupuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty, nahrává pro nejprestižnější nahrávací společnosti. Přes veškeré snahy se však tomuto souboru za celou 85 letou historii nepodařilo najít vlastní prostory. Invalidovna se tak po mnoha letech izolace stane živým kulturním a společenským centrem rozvíjejícího se Karlína s odpovídajícím využitím pro současnou dobu.

Obnova Invalidovny je součástí státního programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“. Jedná se o největší investiční akci NPÚ a zároveň největší investiční akci resortu kultury financovanou ze státního rozpočtu. Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027. Současný odhad nákladů na realizaci projektu je 1,95 miliardy korun.

O INVALIDOVNĚ

Komplex pražské Invalidovny byl vystavěn z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho v letech 1731 až 1737 podle projektu předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Objekt sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Jednalo se o vůbec první sociální zařízení tohoto typu u nás. Pro svůj původní účel byl využíván až do 30. let 20. století, kdy odtud odešli poslední chovanci do nově postaveného moderního zařízení v Hořicích. Invalidovna byla dána do užívání Vojenskému archivu a později zde v roce 1941 získalo zázemí také Technické muzeum. Do areálu se příliš neinvestovalo, a stavba tak postupně chátrala. V roce 1958 se Invalidovna stala kulturní památkou a od roku 2017 má nejvyšší status ochrany jako národní kulturní památka. V roce 2002 postihly Karlín i Invalidovnu ničivé povodně, z budovy se definitivně vystěhovalo Národní technické muzeum a postupně ji opustila i zařízení ministerstva obrany. Správu Invalidovny převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten v květnu 2018 převedl právo hospodaření na Národní památkový ústav s podmínkou, že areál bude do roku 2027 obnoven a zpřístupněn veřejnosti. Pro Invalidovnu se tím naskytla příležitost komplexní obnovy a zcela nového využití. 

Doporučené pořady

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše
Nový díl

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

TV Architect na Slovensku

TV Architect na Slovensku

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl