ODEBÍRAT NOVINKY
Úvod Zprávy a aktuality Festival Open House Praha: Nahlížet „za oponu“ lidi baví čím dál víc

Festival Open House Praha: Nahlížet „za oponu“ lidi baví čím dál víc

Festival Open House Praha: Nahlížet „za oponu“ lidi baví čím dál víc
3. 9. 2018 / Autor: Open House Praha Popis: Tým Open House Praha

Praha se připojila ke světovým metropolím, jež zdarma jednou za rok otevírají své architektonicky významné a běžně nepřístupné budovy a prostory široké veřejnosti. Festival má mimo jiné za cíl propojit laickou veřejnost s odborníky, zapojuje stovky dobrovolníků průřezově generacemi i profesemi, dává lidem příležitost zažít přímou zkušenost s architekturou budov, do kterých se běžně nedostanou. Zájem návštěvníků každoročně narůstá.

Festival Open House 2018 v číslech

Letos prošlo šedesáti pěti otevřenými budovami v deseti městských částech více než 54 200 návštěv. Nově bylo zapojeno dvacet čtyři budov. V rámci projektu Architektura první republiky v Praze bylo zařazeno celkem dvacet budov z tohoto období. Čtvrtý ročník festivalu se v Praze konal během víkendu 19.- 20. května 2018.

Rekordní počet zájemců, téměř čtyři tisíce, odbavili zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v budově Petschkova paláce. Více než dvě tisícovky návštěvníků prošly nejen Hotelem International Praha, ale také Kramářovou vilou, vládním salonkem Hlavního nádraží, palácem Archa, anebo Schebkovým palácem. Počet návštěv těsně pod číslem dva tisíce byl zaznamenán v palácích Clam-Gallas, Desfourském i v paláci DRN. Dále také prostory pavilonu EXPO 58, Masarykova nádraží, Pražské křižovatky, Ústřední telekomunikační budovy CETIN, Parních mlýnů nebo Paláce Metro. Zájem veřejnosti byl enormní, ne všechny budovy však mohou kapacitně uspokojit všechny návštěvníky.

V letošním roce prošlo budovami o jedenáct tisíc návštěv více než loni. Novými budovami, do kterých mohli lidé nahlédnout byly: areál TESLA, Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Clam-Gallasův palác, činžovní dům od architekta Kamila Roškota – sídlo mateřské školy Smiling Baby School, Desfourský palác, Ďáblický hřbitov, palác DRN, EXPO 58 – sídlo společnosti Havas, Grabova vila, Greenline – sídlo společnosti SCS Soft ware, Hotel International Praha, Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Libeňský zámek, Mateřská škola Duhovka, Místodržitelský letohrádek, Obecní dvůr, Palác Ericsson, Pragovka Art District, Pražské kreativní centrum, Raiffeisen stavební spořitelna – sídlo, Schebkův palác – sídlo instituce CERGE-EI, Tyršův dům – Michnův palác a Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti Ogilvy.

Sociální sítě a jiná média

Chod akce zajišťoval pětičlenný organizační tým a sedmičlenný podpůrný tým. Dobrovolníků a dobrovolnic se zúčastnilo tři sta a tito lidé odpracovali sedm tisíc dobrovolnických hodin. Návštěvníci si mohli program zpestřit šedesáti doprovodnými akcemi.

Devadesát devět procent lidí by doporučilo událost svým přátelům na facebooku. Událost zde oslovila osm set třicet šest tisíc lidí, webová stránka festivalu Open House Praha byla v květnu zobrazena 564 683 krát. Média o akci informovala dvě stě padesát krát. Ekonomický přínos pro hlavní město činil šest milionů korun.

Patronkou pražského festivalu je od prvního ročníku architektka českého původu Eva Jiřičná. Ta stála u počátků londýnského festivalu Open House, kde vznikl před dvaceti pěti lety samotný festival, a dvacet let byla jeho součástí.

Festival očima osobností

 „Prozkoumávat nové budovy nám vždy přináší vzrušující, ba objevitelský pocit. To ale není na festivalu Open House Praha to nejdůležitější: poznat i zevnitř domy, jež dosud byly jen anonymním bodem na mapě, nám umožňuje prohloubit svůj vztah k městu a více srůst s místem, kde žijeme,“ řekli partneři festivalu Magdalena a Petr Hlaváčkovi z ateliéru Architekti Headhand, s. r. o.

 Proděkanka pro zahraniční vztahy z Fakulty architektury ČVUT v Praze Irena Fialová k festivalu dodala, že „Open House Praha je pro mě osobně nejdůležitější ze všech architektonických akcí a festivalů, které se v Praze každoročně konají. Na rozdíl od mnoha, za kterými jsou velká jména, velká slova či velké peníze, je Open House Praha jednou z „grassroot“ akcí, darem Pražanů Pražanům. Architekturu nemůžete pochopit prostřednictvím obrázků, plánů, fotografií, přednášek ani filmů. Architekturu můžete pochopit jen osobní zkušeností, fyzickým zážitkem. Pokud se vaše setkání s architekturou promění z pozorování v prožívání, pokud zažijete úžas z dotyku, paprsku, zvuku… krásy, tak jste architekturu pochopili. Děkuji za Open House Praha.“

 „Open House Praha je pro mne osobně velmi důležitá akce především proto, že též poukazuje na prázdná místa a prostranství v hlavním městě Praze, která ožívají již tím, že se o nich začne mluvit. Pak už je na obyvatelích Prahy, jaký budou mít tlak na své komunální politiky, jejichž rozhodnutí může proměnit zapomenuté místo v místo setkávání. Nezapomeňme, že bez kultury není národa a pojďme společně podpořit tuto akci. Grant hl. m. Prahy pro tento dvoudenní svátek městské architektury nestačí. V tomto případě je nutná i osobní angažovanost těch, kteří město tvoří, a to jste vy. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří získávají důvěru majitelů objektů, do kterých má možnost konečně někdo vkročit po několika letech,“ řekla k festivalu Open House zastupitelka hlavního města Prahy Eliška Kaplický Fuchsová.

 „Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy podporuje festival Open House Praha od jeho prvního ročníku a aktivně se účastní také zpřístupněním své vlastní budovy. Pro práci institutu je setkávání s veřejností velmi důležité. Zvláště vzácné jsou podobné neformální události, získáváme tak lepší přehled o tom, co lidi zajímá, co vnímají a co jim vadí. Nejvýznamnějším přínosem festivalu je pak vzdělávání laické veřejnosti a popularizace architektury ve všech jejích podobách, protože teprve poučený laik je pro architekta a městského plánovače rovnocenným partnerem v diskusi. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do zákulisí města a budov, které jsou pro ně mnohdy jen všední kulisou. Díky festivalu Open House Praha pro ně město získává další rozměr a mohou si ho lépe představit jako celek, čímž se upevňuje vztah návštěvníků k městu, urbanismu i k architektuře obecně,“ řekl ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

 „Národní památkový ústav je nejen odborným garantem památkové péče u nás, ale také správcem více než stovky hradů, zámků a dalších památek ve vlastnictví státu. Jejich prezentace veřejnosti patří spolu s jejich ochranou a obnovou mezi naše hlavní poslání. Zároveň se snažíme podporovat všechny odpovědné majitele, kteří mají aktivní zájem o památky pečovat, využívat je v souladu s principy památkové péče a zpřístupňovat je i širšímu okruhu návštěvníků. Festival Open House Praha jde podobným směrem a jsem ráda, že tak prohlubuje zájem veřejnosti o vlastní okolí a hlubší poznání našeho kulturního dědictví“, uvádí k festivalu generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

 „Jakožto součást mezinárodního projektu Open House Worldwide si i Open House Praha postupně buduje své jméno ve světě. Svou činností zdaleka necílí jen na starousedlíky pražských čtvrtí. Možnost nahlédnout do běžně nepřístupných budov je lákadlem pro turisty a akce tak zdatně podporuje domácí i incomingový cestovní ruch. Rádi jsme jí proto poskytli naši záštitu“, říká generální ředitelka České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Monika Palatková.

 Moderátorka, zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Asante Kenya Lejla Abbasová na adresu festivalu řekla, že „Festival Open House Praha svými úspěšnými ročníky potvrdil, že Praha zase o trochu víc patří na kulturní mapu Evropy. Jsem nesmírně ráda, že festival dokáže přesvědčit veřejnost, aby zvedla oči od chodníků a mobilů, a tak ji nechal objevit objekty, které někdy pod svým nezajímavým pláštěm schovávají pozoruhodnou architekturu a design v zajímavých souvislostech. A mě osobně těší, že tento skvělý projekt dělá parta lidí, která se nevzdala a o kvalitách festivalu dokázala přesvědčit nejen město, veřejnost, ale především majitele a zřizovatele objektů, kteří už vnímají zpřístupnění svých budov jako prestižní záležitost.“

Celou závěrečnou zprávu letošního ročníku si můžete stáhnou ve formátu PDF zde.

nyv

Doporučené pořady

TV Architect na Slovensku
Nový díl

TV Architect na Slovensku

TV Architect představuje...

TV Architect představuje...

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše

TV Architect v regionech

TV Architect v regionech

Už máte klon umělé inteligence?

Už máte klon umělé inteligence?

U jednoho stolu

U jednoho stolu

Osobnosti současné architektury

Osobnosti současné architektury

Chátrající skvosty

Chátrající skvosty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Fotovoltaika pro firmy a developerské projekty

Díla architektů a designérů

Díla architektů a designérů

Architekti nové generace

Architekti nové generace

Konference architektury

Konference architektury

Akademie navrhování interiérů

Akademie navrhování interiérů


Hledáte inspiraci pro bydlení?


© 2024 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl
Zavřít reklamu