Odebírat novinky
 

Profil: Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

Konference bude probíhat formou prezentací hlavních příspěvků, krátkých prezentací části posterové sekce a posterů. Na konferenci bude navazovat druhý den tematická prohlídka. Výstupem události bude tištěná recenzovaná publikace/monografie s anotacemi v anglickém jazyce. Průběh konference bude zaznamenáván a zveřejňovaná na internetových stránkách konference. Jazykem bude čeština, slovenština a angličtina.

 

číst více
 1. Pořady
 2. Popis
 1. Pořad: Konference AUR18

 2. Konference je určena především pro prezentaci studentů doktorského studia s mezi katedrovým přesahem. Cílem je i setkání odborné veřejnosti nad společným tématem zachování jedinečných staveb a celků pomocí aktuálního návrhu a současných technologií a technického zařízení za předpokladu jejich udržitelnosti.

  Doktorandská konference má za cíl mezioborové vnímání tématu jedinečných objektů a celků. Do tématu se zapojí mimo jiné obory a studijní programy kateder konstrukcí pozemních staveb, technických zařízení budov, urbanismu a územního plánování a architektury. Výzvou je diskuze nad tématem a hledání společného řešení. Praktický pohled vnese spolupráce s Národním památkovým ústavem a iniciativou Prázdné domy.

   Zaměření konference se dotýká tématu udržitelnosti jedinečných objektů a celků. Jedná se o objekty, které již mají v současnosti historickou hodnotu, i když ze své podstaty nemusí mít zvláštní právní ochranu. Dalším navazujícím tématem jsou technologie, které umožňují zachování jedinečnosti staveb, jejich charakter a duch místa. Problematika průmyslového dědictví se dotýká i urbanistických celků a přístupu využívání kontaminovaných území označovaných jako brownfields

  Jedinečnost je vnímána jako nenahraditelná hodnota dědictví z různých období vývoje lidské společnosti a neomezuje se na konkrétně odbornou veřejností určené historické období.

  Aktuálnost tématu je signifikantní. Počet významných objektů a historických celků a jejich stav vyžaduje neustálou pozornost pro zachování tohoto dědictví. Současně je třeba brát ohled na jejich postavení v aktuální době. I když daná témata jsou řešena již po staletí, trendy společnosti je staví na novou pozici vnímání veřejnosti. Pro značnou část objektů a celků to znamená hledání nového využití a postupů využívání ploch již kontaminovaných. Na druhé straně jsou tématem konzervace, zpřístupnění široké veřejnosti a rozvoj turistiky.

  Samotný průběh i výstupy jsou důležitým aspektem pro odbornou veřejnost a pro organizace pracující na poli památkové péče. Téma se bezpochyby dotýká i samotných investorů a majitelů, kterým chce zprostředkovat metody citlivého přístupu.

  Konference navazuje na předchozí konference pořádané katedrou architektury oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví: Architektura a udržitelný rozvoj 2014, Venkov a územní plánování 2015, Architektura a veřejný prostor 2016 a Konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství 2017: Železnice-specifika, výzvy a limity, a rozšiřuje je o mezioborovou spolupráci.

  Program konference ve formátu PDF.


Hledáte inspiraci pro bydlení?

Publikování nebo další šíření obsahu serveru TVarchitect.com je bez písemného souhlasu společnosti Living Media s.r.o. zakázáno.
Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
© 2019 Living Media s.r.o.
Vytvořeno v Beneš & Michl